Bijeenkomsten werkgroepleiders en onderzoekers brengen samenhang en overzicht

Bijeenkomsten werkgroepleiders en onderzoekers brengen samenhang en overzicht

STO Regio Zwolle organiseert eens per kwartaal een Werkgroepleiders- en onderzoekers bijeenkomst. Deze bijeenkomsten hebben als doel samenhang en overzicht te creëren én vooral ook om te leren van elkaar.

In februari 2020 zijn de werkgroepleiders en onderzoekers voor het eerst sinds de officiële start van STO bij elkaar gekomen om kennis te delen en elkaar te inspireren. Het Protolab op het Polymer Science Park was daar de perfecte plaats voor. Het Protolab is opgezet door het Deltion College en heeft als doel studenten te laten kennismaken met innovatieve techniek en machines. Tijdens deze bijeenkomst hebben de werkgroepleiders en onderzoekers elkaar geïnformeerd over de stand van zaken van hun eigen project. Nog niet alle werkgroepleiders kenden elkaar en daarom was het ook goed om een gezicht bij een naam te zien. Het directe contact zorgt ervoor dat er verbinding en samenhang tussen de verschillende projecten kan ontstaan.

De corona-crisis dwong ons om afstand van elkaar te nemen en daarom zijn de werkgroepleidersbijeenkomsten online verder gegaan. Zo hebben we ons gezamenlijk gebogen over een STO visie op leren. Door middel van stellingen hebben we met elkaar gesproken over wat we belangrijk vinden aan leren binnen STO. Een visie biedt richting voor de activiteiten die ontwikkeld worden en kan als onderlegger gebruikt worden. Onderstaande is het resultaat van deze gesprekken.

Visie op leren STO Regio Zwolle

De werknemer van de toekomst staat binnen STO centraal. We leggen de nadruk op vaardigheden die belangrijk zijn voor de werknemer van de toekomst, zoals innovatief en vraaggericht denken, creativiteit en een ondernemende houding. We laten leerlingen leren binnen een innovatieve leeromgeving, waarin geleerd wordt om snel te schakelen en te denken en handelingswijzen aan te passen. Dit doen we door het proces op weg naar een antwoord belangrijker te laten zijn dan het antwoord zelf. We laten leerlingen samen met anderen leren en geven ze de ruimte om keuzes te maken. We willen leerlingen meegeven dat het goed is zichzelf te zijn en eigen interesses te hebben. Door te ontdekken, onderzoeken en doen willen we dat de leerlingen binnen de school en daarbuiten zichzelf beter leren kennen. Hierbij is leren door vallen en opstaan een uitgangspunt. We helpen de leerlingen graag opstaan en vooruit te kijken door te leren kijken naar eigen gedrag en na te denken over het handelen. We helpen de leerlingen meer richting te geven aan waarin zij geïnteresseerd zijn en trots te zijn op wat ze al bereikt hebben.

We merken dat door de werkgroepleidersbijeenkomsten het makkelijker wordt om elkaar te benaderen en ook samen te ervaren waar we voor staan en waar we voor willen gaan ‘sterk, innovatief en aantrekkelijk technisch onderwijs’