Tweedeklassers basis/kader van OSG Singelland VHS gaan op bliksemstage

Tweedeklassers basis/kader van OSG Singelland VHS gaan op bliksemstage

Woensdagochtend 13 oktober 2021 zijn alle tweedeklassers basis/kader van OSG Singelland van de locatie VHS bij in totaal negen technische bedrijven in de omgeving op bezoek geweest. De bedoeling van deze bliksemstage is deze leerlingen een zo breed mogelijk inkijkje te geven in wat er allemaal in de technieksector gebeurt. Later dit schooljaar moeten zij een vakkenpakket kiezen voor in de bovenbouw en op basis van onder andere deze bedrijfsbezoeken kunnen zij een gedegen keuze gaan maken.

Zo ging een aantal leerlingen met mentor Sjoerd Jan Eppinga naar VBI Schuilenburg B.V., een bedrijf dat beton maakt. ‘Het was een veelzijdige kennismaking met VBI,’ vertelt Eppinga. ‘De leerlingen maakten eerst kennis met VBI door een introductiefilm over het bedrijf te kijken, waarna ze een praktische opdracht kregen: zelf beton maken dat qua verhouding zó gebruikt zou kunnen worden. De  verschillende grondstoffen lagen klaar en die moesten de leerlingen mixen tot een perfect mengsel. In het laboratorium van VBI werden de kubussen die gemaakt zijn op een trilplaat gezet, zodat het grind goed wegzakte tussen fijn grind, zand, water en cement. Daarna moesten de mengsels een dag uitharden waarna een druktest uitgevoerd wordt. Door medewerkers van VBI is toen gekeken wie het beste beton gemaakt heeft. Eén duo had het beste mengsel gemaakt, waarvan we van tevoren dachten dat de verhouding niet in orde was. Verkeerd gedacht dus!’

Na het maken van het mengsel mochten de leerlingen en hun begeleiders een kijkje nemen in de fabriek van VBI, maar eerst werden daarvoor strenge veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo kregen alle bezoekers een helm en een bril op, een speciaal hesje en stevige schoenen aan en oordoppen in. Ook werden de leerlingen meegenomen naar het opslagterrein, vanwaar het beton in vrachtwagens of op schepen geladen worden. Hedzer, een van de leerlingen, kreeg de kans om bovenin een kraan te klimmen om betonplaten tot maximaal 6000 kilo (de maximale draagkracht van de kraan) van de ene naar de andere plek te verplaatsen. Na enige aarzeling vanwege de grote hoogte van acht meter klom hij toch in de grote kraan om het klusje te klaren. ‘Een knappe prestatie,’ vindt Eppinga.

Andere tweedeklassers brachten die ochtend een bezoek aan onder andere Opel-dealer Haaima Hylkema, WhisperPower, Spoelstra technisch installatiebedrijf, Leenstra B.V., van der Heide, Sluisfabriek, Wadro en Kijlstra Betonmortel, alle in Drachten. Voordat deze leerlingen daadwerkelijk de keuze voor het vakkenpakket gaan maken zullen ze nog een aantal bliksemstages gaan volgen.