‘Studenten worden de technische vakmensen van de toekomst’

‘Studenten worden de technische vakmensen van de toekomst’

Centrum Duurzaam Friesland, een onderdeel van ROC Friese Poort, heeft als doel hun studenten, maar ook technisch personeel en bewoners uit de regio voor te bereiden op een duurzame toekomst. Door middel van het verzorgen van workshops en gastlessen over duurzaamheid in de techniek en het organiseren van lezingen over actuele duurzaamheidsthema’s wordt geprobeerd die doelstelling vorm te geven. 

Omdat innovatieve, duurzame techniek onze maatschappij de komende jaren ingrijpend zal gaan veranderen, staat deze techniekpijler centraal binnen Centrum Duurzaam. Het thema duurzaamheid wordt door ROC Friese Poort aan vier kernbeloften gekoppeld: voorop lopen in het werkveld, studenten het beste uit zichzelf laten halen, een leven lang ontwikkelen en binding met de regio hebben. ‘Studenten worden opgeleid tot de technische vakmensen van de toekomst,’ aldus Roeland Westra, projectleider van Centrum Duurzaam. ‘Jongeren worden opgeleid in de toepassing van duurzame technieken. Ook wordt er voor bijscholing op het gebied van toepassen van duurzame techniek gezorgd voor mensen die al in de technische sector werken.’ Daarnaast vindt Centrum Duurzaam nauw contact met bedrijven en particulieren enorm belangrijk. Sjoerd Postma, ook werkzaam bij ROC Friese Poort en Centrum Duurzaam en relatiebeheerder van Sterk Techniek Onderwijs, onderschrijft dat. ‘We zoeken altijd naar verbinding. De verbinding tussen scholen, zowel het voortgezet onderwijs als het mbo, en het werkveld is enorm belangrijk. We kunnen zoveel voor elkaar betekenen, nu en in de toekomst. Uiteindelijk zie ik ook voor me het primair onderwijs erbij te betrekken. Ons hoofddoel is uiteindelijk: meer instroom in de technieksector. Daar hebben we allemaal baat bij.’