Schoolbrede pilot van start op het Stellingwerf College

Schoolbrede pilot ‘Afval en Recycling – Techniek op z’n kop’ start op het Stellingwerf College

Binnenkort starten alle tweedeklasleerlingen (met ondersteuning van bovenbouwleerlingen van MVI: Media, Vormgeving en ICT) met de pilot ‘Afval en Recycling – Techniek op z’n kop’.

Deze pilot vindt zijn oorsprong in een basisschoolproject, ‘Wortels en vleugels’, dat door de gemeente is ontwikkeld in het kader van duurzaamheidseducatie. Dit project is uitgebouwd tot een doorlopende, duurzame leerlijn, waar zowel leerlingen van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs als van het mbo en het hbo aan deelnemen. De leerlingen gaan onder andere op bezoek bij bedrijven die te maken hebben met afval en recycling, waaronder OPI Plastics in Oosterwolde, dat bijvoorbeeld van oude, onbedrukte folie opnieuw folie voor plastic zakken maakt.

Voor de lessen op het Stellingwerf College maken de vakdocenten lessen rondom de thema’s afval en recycling. Leerlingen maken van afval (gebruiks)voorwerpen, waarbij je kunt denken aan muziekinstrumenten, interieuritems en educatieve spellen. Dit afval is niet alleen afval dat op school verzameld wordt, ook wordt er afval aangeleverd door bouw- en elektronicabedrijven in de omgeving. Daarnaast biedt Estafette recyclewinkel van Omrin materiaal aan waarmee de leerlingen aan de slag kunnen. Tot slot gaan de leerlingen zelf op zoek naar zwerfafval dat ze kunnen gaan gebruiken. Als voorbereiding op dit project hebben zo’n twintig basisschoolleerkrachten en docenten van het Stellingwerf College kortgeleden allerlei workshops gevolgd over circulair ontwerpen.

In het voorjaar van 2022 wordt er in het Biosintrum in Oosterwolde een tentoonstelling georganiseerd waar alle voorwerpen bekeken kunnen worden. Hier worden ook de items van de basisschoolleerlingen tentoongesteld. Ook het mbo speelt hierbij een rol: mbo-studenten bieden ondersteuning bij deze tentoonstelling en doen dat vanuit het mbo-onderdeel Burgerschap. De precieze datum van de tentoonstelling wordt later bekendgemaakt.

De plannen voor de pilot ‘Afval en Recycling – Techniek op z’n kop’ lagen vorig jaar al op de plank, maar konden vanwege corona niet gerealiseerd worden. Dit jaar kan dat gelukkig wel. Voor volgend jaar is het idee om een dergelijk project voor basisschool- en brugklasleerlingen op te zetten, met als thema biodiversiteit.

Door Maartje Stapper