Ontwikkelmiddag OSG Singelland in Bakkeveen over projectmatig werken

Ontwikkelmiddag OSG Singelland in Bakkeveen over projectmatig werken

Dinsdag 8 juni werd voor alle docenten en onderwijsondersteunend personeel in de techniekafdelingen, teamleiders en locatie-directeuren van alle locaties van OSG Singelland een ontwikkelmiddag georganiseerd over projectmatig werken in het techniekonderwijs. Deze middag vond plaats in Nieuw Allardsoog, een congrescentrum in Bakkeveen, en werd georganiseerd door Johannes van der Meer (docent op de locatie De Venen en projectleider van Sterk Techniekonderwijs van OSG Singelland) en Marijke Hansma (beleidsmedewerker kwaliteit bij OSG Singelland).

De ontwikkelmiddag bevatte drie onderdelen: per locatie van OSG Singelland moest een plan geschreven worden voor het nieuwe schooljaar met betrekking tot Sterk Techniekonderwijs, de docenten kregen van Marijke Hansma scholing in hoe om te gaan met projectmatig werken en er werd ingezet op onderlinge verbinding. Van der Meer vertelt over dat laatste onderdeel dat medewerkers van verschillende locaties vaak op hun eigen plek en met hun vaste collega’s werken, maar dat het enorm belangrijk is kennis en ideeën over techniekonderwijs met elkaar, ook buiten de eigen locatie, uit te wisselen. Om die reden werd er tijdens de pauze niet alleen een kopje koffie gedronken, nee, alle aanwezigen kregen de opdracht om eens met iemand anders dan een naaste collega te praten over hoe verbinding gerealiseerd kan worden tussen de locaties van OSG Singelland als het gaat om techniekonderwijs. ‘Het wiel hoeft niet steeds opnieuw uitgevonden te worden,’ vertelt Van der Meer hierover. ‘In de waan van de dag blijft het uitwisselen van ideeën over techniekonderwijs er vaak bij. Juist door op zo’n middag met elkaar te praten kunnen we een eerste stap zetten voor mooie projecten tussen de locaties, waaruit een mooie samenwerking kan ontstaan.’ Dit leverde veel gesprekken op, waaruit al een aantal mooie ideeën voortkwamen die in de praktijk verder uitgewerkt kunnen gaan worden.