Nieuwe lasersnijder op het Stellingwerf College

Sinds enkele weken prijkt er een gloednieuwe lasersnijder in het O&O-lokaal van het Stellingwerf College in Oosterwolde. Paul Hoogeveen, docent/technator O&O en docent Informatietechnologie vertelt dat het idee van een lasersnijder voor de dagelijkse lespraktijk al een aantal jaren speelde. ‘We hadden al een 3D-printer in de school, maar nu kunnen we ook de mogelijkheden van deze lasersnijder onderzoeken.’ Hoogeveen vertelt dat er veel belangstelling is voor het nieuwe apparaat. ‘We hebben veel aanloop van collega’s, iedereen wil even kijken hoe zo’n ding eruitziet en wat het kan.’ Omdat de machine snel resultaat laat zien werkt het aanstekelijk om er mee aan de slag te gaan.

De lasersnijder kan items maken van verschillende materialen; zo is er al geëxperimenteerd met glas, hout en plastic. Vlak voor de kerstvakantie waren er groep 8-leerlingen voor een doe-middag op school en zij konden een houten kerstster met hun naam erin gegraveerd mee naar huis nemen, gemaakt door de lasersnijder. Ook konden collega’s zulke kerststerren kopen, om zo – als kerstactie – geld in te zamelen voor de Voedselbank. Daarnaast is er ook al met glas geëxperimenteerd: theeglazen kregen het logo van het Stellingwerf College erin gegraveerd.

De docenten wachten nog op het lespakket dat bij de lasersnijder gebruikt kan worden, zo kunnen de leerlingen binnenkort ook actief met het apparaat aan de slag.