‘MVI een knip-en-plakopleiding? Absoluut niet!’

‘MVI een knip-en-plakopleiding? Absoluut niet!’

Media, Vormgeving en ICT (MVI) is een van de opleidingen aan het Stellingwerf College in Oosterwolde die gekozen kan worden door derde- en vierdejaars vmbo-leerlingen. Coördinator van deze opleiding is Esther Pepernoot, die er vanaf de start van deze opleiding, nu drie jaar geleden, aan het roer staat. Voor die tijd heette de opleiding jarenlang Grafimedia, die landelijk geschrapt zou gaan worden vanwege dalende leerlingaantallen in het vmbo. Pepernoot heeft toen samen met een aantal vakdocenten in Nederland de minister van Onderwijs aangeschreven zodat dit plan geen werkelijkheid zou worden. Zij zagen juist kansen om leerlingen te motiveren deze route te kiezen. Dat leidde tot de beslissing van de minister om de opleiding te laten bestaan, waarbij voor een bredere aanpak gekozen werd en dus ook voor een nieuwe naam. ‘Zo is ICT een belangrijke pijler van de nieuwe opleiding geworden’, legt Pepernoot uit. ‘MVI is veel meer dan Grafimedia was een toekomstgerichte opleiding. We werken met de nieuwste technieken: 3D-printers, devices, robots, IP-camera’s, noem het maar op.’

Naast de lessen die de MVI-leerlingen op school volgen, gaan ze ook voor bedrijven aan de slag. Zo is er voor vogelasiel De Fûgelhelling in Drachten een speurtocht gemaakt, worden er regelmatig posters ontworpen en foto’s voor socialmediakanalen van bedrijven gemaakt. Eén van Pepernoots leerlingen heeft recentelijk een logo ontworpen voor de campus in Oosterwolde (waar het Stellingwerf College, de openbare bibliotheek en kunst- en cultuureducatiecentrum Kunst & COO in gehuisvest zijn), dat direct goedgekeurd werd door het bestuur van de campus. ‘Dat vind ik natuurlijk prachtig,’ vertelt Pepernoot. Vervolgens laat ze me een beker zien die in januari gewonnen is door haar leerlingen die meededen aan de wedstrijd Skills Talents, een teamvakwedstrijd voor vmbo-leerlingen. ‘Daar kan ik alleen maar heel trots op zijn,’ vertelt Pepernoot glunderend.

Regelmatig komen oud-leerlingen MVI bij Pepernoot in de klas om haar leerlingen te vertellen wat ze allemaal leren tijdens hun vervolgopleiding. ‘Dat vinden mijn leerlingen reuze interessant, zo zien ze wat je na MVI allemaal zou kunnen doen. Daarnaast leren oud-leerlingen mijn huidige leerlingen nieuwe dingen die ze zelf geleerd hebben tijdens hun opleiding. Ik heb veel contact met vakdocenten van ROC Friese Poort in Drachten, om de overgang naar een vervolgopleiding in de lijn van MVI zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wie weet kunnen we in de toekomst een doorlopende leerlijn en zelfs wel een versneld mbo-traject aanbieden, dat zou natuurlijk prachtig zijn.’ Pepernoot vindt het geweldig dat haar oud-leerlingen terug blijven komen, en met de meeste van hen houdt ze ook contact na hun opleiding aan het Stellingwerf College. ‘Ik zie hen echt de mooiste dingen maken en doen.’ Niet alleen oud-leerlingen komen langs om Pepernoots leerlingen voor te lichten, ook mensen die hoog aangeprezen worden in hun vakgebied komen in de klas om haar leerlingen workshops te geven.

‘Er wordt weleens gedaan alsof MVI een knip-en-plakopleiding is, alsof deze opleiding niks met techniek te maken heeft, maar de mensen die dat zeggen zouden hier echt eens moeten komen kijken,’ zegt Pepernoot. MVI is een enorm veelzijdige opleiding die zeker niet gemakkelijk is. Eén van de vakken die worden gegeven is Game Design. Dat spreekt veel leerlingen aan. Omdat zij in hun vrije tijd gamen, kloppen de verwachtingen die ze hebben van dit vak lang niet altijd als je kijkt naar wat het vak precies inhoudt. Er komt bij het ontwerpen van een game zoveel kijken: leerlingen moeten heel precies kunnen tekenen, maar ook een vak als wiskunde is er een belangrijk onderdeel van.’ Pepernoot vertelt dat de leerlingen op dit moment bezig zijn met het programmeren van robotjes. Van tevoren zetten ze een route uit op een tablet, waarna de robotjes die geprogrammeerde route afleggen. ‘Hartstikke leuk om te zien dat wat zij van tevoren instellen ook echt werkt.’