Middenkaderfunctionaris Smart Industry, de innovatieve mbo-opleiding voor de toekomst

Middenkaderfunctionaris Smart Industry, de innovatieve mbo-opleiding voor de toekomst

In augustus is de tweede lichting mbo-studenten gestart met de vierjarige opleiding Middenkaderfunctionaris Smart Industry aan ROC Friese Poort in Drachten. Het is een crossoveropleiding van de opleidingen IT en Middenkader Engineering waarbij IT, technologie en applicatieontwikkeling gecombineerd worden. Onlosmakelijk hiermee verbonden zijn de begrippen robotica, big data, cloud computing, augmented reality en ‘the internet of things’, begrippen die in de technologie voor nu en de toekomst belangrijk zijn en al veel ingezet worden en gaan worden. 

Je zou denken dat er in de toekomst alleen nog maar gewerkt gaat worden met apparaten en machines en er minder plaats is voor de mens, maar Klaas Kort, opleidingsmanager aan ROC Friese Poort, legt uit dat de mens bij deze opleiding en het beroep dat daarna door de studenten uitgeoefend kan worden juíst meer betrokken wordt. ‘Losse machines worden via het internet met elkaar verbonden om er zo data uit te kunnen halen. Op die manier leert de student bijvoorbeeld voorspellen wanneer zo’n machine onderhoud nodig heeft,’ aldus Kort.

Kenmerkend voor de opleiding Middenkaderfunctionaris Smart Industry is dat de studenten aan de slag gaan met ‘echte’ projecten uit het bedrijfsleven. Zo hebben onder andere Ventura Systems in Bolsward, Philips en het softwarebedrijf Your Partner in Drachten al opdrachten aangedragen waarmee de studenten (ook op locatie) mee aan de slag zijn gegaan. Deze bedrijven hebben ook meegedacht toen de opleiding op poten werd gezet. ‘Zij weten natuurlijk waar behoefte aan is in die sector,’ verklaart. Kort. De opleiding Middenkaderfunctionaris Smart Industry wordt, wat de noordelijke provincies betreft, in Drachten aangeboden. Over een tijdje verhuizen de studenten Smart Industry, evenals de studenten Middenkader Engineering en IT naar een nieuwe projectenhal op de campus van ROC Friese Poort. Kort: ‘Het zou natuurlijk prachtig zijn als die studenten, van verschillende opleidingen, uiteindelijk samen aan opdrachten kunnen gaan werken.’

Door Maartje Stapper