Leerlingen VMBO GT3 van CSG Liudger Burgum gaan vloggen

Leerlingen VMBO GT3 van CSG Liudger Burgum gaan vloggen

Alle leerlingen GT3 (gemengd theoretisch) op het CSG Liudger in Burgum worden klaargestoomd om in juni op flitsbezoek te gaan bij een bedrijf en daar een vlog over te maken. Tjeerd Kooistra, docent Fries en Modern Skills op CSG Liudger in Burgum, vertelt dat de bedrijfsvlogopdracht de reguliere stageweek (die anders ook in juni zou plaatsvinden en door corona niet door kan gaan) vervangt. De opbrengsten, de gemaakte vlogs, zouden in het najaar kunnen worden ingezet als alternatief voor de Teckniekdag voor tweedeklassers. De vlogs komen dan ook beschikbaar voor andere scholen in de regio. Bedrijven kunnen immers nu, in coronatijd, geen grote groepen leerlingen ontvangen. Met de vlogs zou dat probleem opgelost kunnen zijn en hebben OSG Singelland en het Stellingwerf College, waar de Techniekdag in het lesprogramma is opgenomen, een alternatief in handen om een kijkje in de keuken te krijgen van een bedrijf dat past binnen de loopbaanoriëntatie van de leerling. De leerling kan dan voor zichzelf bepalen: zou ik later bij een dergelijk bedrijf willen werken of juist niet? Nieuw is dat er van het bezoek, in plaats van de reguliere stage, door de leerlingen van CSG Liudger een vlog wordt gemaakt.

De docenten van CSG Liudger stellen zelf een aantal bedrijven voor, maar leerlingen mogen hier ook input voor leveren. ‘Op bezoek bij de supermarkt van een bekende,’ geeft Kooistra als voorbeeld. ‘Daarin komen allerlei handelingen aan bod die voor de leerling interessant kunnen zijn. Maar ook zouden ze langs kunnen gaan bij een zorginstelling, of een tandarts, waar weer veel meer techniek bij komt kijken.’

Voordat de leerlingen daadwerkelijk naar het bedrijf toe gaan, krijgen ze op school eerst een workshop vloggen en filmen, die wordt gegeven door een professioneel bedrijf. Dinsdag is de dag van het bedrijfsbezoek, waarna op de dagen daarna de montage en bewerking van de vlog plaatsvinden. Op de vrijdag wordt de vlog aan het bedrijf en de docenten gepresenteerd.