Leerlingen PIE naar Breman Installatietechniek in Zwolle

Leerlingen PIE naar Breman Installatietechniek in Zwolle

In de afgelopen weken zijn de PIE-leerlingen uit de derde en vierde klassen van OSG Singelland in Drachten, CSG Liudger in Drachten en het Stellingwerf College in Oosterwolde op excursie geweest naar Breman Installatietechniek in Zwolle.

Breman Installatietechniek is een bedrijf met 1800 medewerkers en 28 bedrijven in Nederland en Duitsland. Het bedrijf heeft een eigen opleidingscentrum in Zwolle voor het opleiden van personeel op het gebied van cv-installaties, zonnepanelen, elektro, riolering, warmtepompen en aanverwante werkzaamheden. Dit opleidingscentrum was de plek waar de excursie plaatsvond.

De excursie bestond uit het volgen van vier workshops van een half uur. De leerlingen gingen aan de slag met elektrisch schakelen, het lijmen van rioleringsonderdelen en kregen uitleg over de werking van warmtepompen. Ook werd er een workshop gegeven over de visie, toekomst en mogelijkheden bij Breman en de installatiebranche in het algemeen. Halverwege de excursie was er een gezellige koffiepauze en afsluitend een gezamenlijke lunch. Al met al was het een leuke en leerzame dag voor de leerlingen en hun begeleiders.