Leerlingen Mobiliteit & Transport van Singelland VO Surhuisterveen doen examen op het Friesland College

Leerlingen Mobiliteit & Transport van Singelland VO Surhuisterveen doen examen op het Friesland College

Negen kader- en basisleerlingen Mobiliteit & Transport van Singelland VO Surhuisterveen hebben op 7 april het examen Transport & Logistiek afgelegd op het Friesland College in Heerenveen. Dit jaar ging het om een aangepast examen, aangezien het reguliere examen niet afgenomen kon worden in verband met de coronamaatregelen.
De leerlingen zijn onder leiding van hun docent Jeen Lindeboom in de periode van februari tot en met mei acht woensdagen met een taxibus naar Heerenveen gegaan om daar voorbereid te worden op dit examen. Dat werd gedaan door Jelle Koen, docent op het Friesland College, die ook het examen afnam.

Het verzorgen van de lessen deed Koen in samenwerking met zijn eigen derdejaars MBO-studenten, die op deze manier konden oefenen met presenteren, een vaardigheid die voor hen in het derde leerjaar een onderdeel is van de lesstof. Op die woensdagen kregen de leerlingen uit Surhuisterveen ’s ochtends theorielessen, waarna ze ’s middags in de praktijk aan de slag gingen. Normaal gesproken zou een bezoek aan een transportbedrijf ook een onderdeel van het programma zijn, maar dat ging dit jaar helaas niet door. Het afrondende examen was vanwege de coronamaatregelen theoretischer van aard dan de vorige jaren het geval was; leerlingen moesten deze keer een vrachtbrief controleren, een routeplanning maken en een laadplan opstellen.

Lindeboom vertelt dat dit de derde keer was dat examenleerlingen van VO Surhuisterveen het examen Transport & Logistiek in Heerenveen gedaan hebben. ‘De samenwerking tussen Surhuisterveen en Heerenveen is prettig. Het transportgedeelte in dit profiel is relatief nieuw; in Surhuisterveen zouden we dan ons lokaal helemaal moeten omgooien. Er moeten dan veel aanpassingen gedaan worden, terwijl onze leerlingen in Heerenveen zo aan de slag kunnen omdat alle benodigde apparatuur daar aanwezig is. Ook hebben de docenten Transport & Logistiek specifiekere kennis over de transportwereld dan wij. Het is fijn dat beide scholen op deze manier samen kunnen werken.’
Alle negen leerlingen zijn geslaagd voor dit examen. Voor de andere drie praktijkonderdelen die later op hun eigen school werden geëxamineerd zijn ze ook geslaagd.