FIRST LEGO League Challenge Friesland van start

Vrijdagochtend 7 oktober 2022 kwamen 150 leerlingen en hun docenten naar ROC Friese Poort in Drachten om deel te nemen aan kick-off van de FIRST LEGO League Challenge Friesland. De deelnemers (groep 7- en 8-leerlingen, eerste- en tweedeklassers van alle niveaus) kwamen van verschillende basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland. De FIRST LEGO League Challenge Friesland is een initiatief van ROC Friese Poort, NHL Stenden Hogeschool en
CSG Liudger.

Het thema van deze internationale LEGO-technologiewedstrijd is dit jaar ‘SUPERPOWERED’. Het lijkt heel vanzelfsprekend dat we altijd en overal energie kunnen gebruiken. Maar hoe wordt onze energie eigenlijk opgewekt, opgeslagen, gedistribueerd en verbruikt? Zullen we altijd genoeg energie beschikbaar hebben? En hoe kan de toekomst van energieproductie en -verbruik eruitzien? Over dit soort vragen gaat seizoen 2022/2023. De leerlingen gebruiken hun nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht en kritisch denkvermogen om de wereld van energie te ontdekken. Het doel van de uitdaging die de FIRST LEGO League biedt is jongeren inspireren om innovatieve oplossingen te creëren door middel van robotica en hen enthousiasmeren voor techniek. 

Kick-off

Tijdens de kick-off kregen de leerlingen en docenten uitleg over de wedstrijd, oefenden de leerlingen alvast met presenteren, werden de missies uitgelegd en leerden de leerlingen om te programmeren. Daarbij kregen ze tips en tricks van experts voor het programmeren van de LEGO Mindstorms-robot die ze op hun school al in elkaar gezet hadden.

Regiofinale

In de komende maanden werken de leerlingen op hun eigen scholen verder aan de robot om de wedstrijdopdrachten tijdens de regiofinale zo nauwkeurig mogelijk uit te laten voeren. Ook bereiden ze een presentatie voor. De regiofinale vindt plaats op vrijdag 16 december bij CSG Liudger in Drachten.