De hybride docent en het Techniek Expertise Centrum

Samenwerking tussen werkveld en scholen

In Zuidoost-Friesland moet het Techniek Expertise Centrum ervoor zorgen dat werkveld en scholen elkaar gaan vinden. Maar het moet vooral ook de hongerige arbeidsmarkt in de toekomst van personeel voorzien. Projectleider Brant Visser vertelt hoe ze dit aanpakken.