Bedrijven, overheid en scholen investeren ruim 4 miljoen euro in het techniekonderwijs Zuidoost-Friesland.

Bedrijven, overheid en scholen investeren ruim 4 miljoen euro in het techniekonderwijs Zuidoost-Friesland.

In de komende vier jaar wordt er door de overheid, bedrijven en 6 scholen ruim 4 miljoen euro geïnvesteerd in het techniek onderwijs. Daarvoor is er een Techniek Expertise Centrum opgericht. Afgelopen dinsdag was de aftrap van het project in Drachten bij Van der Heide.

Het Techniek Expertise Centrum is een samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs. De samenwerking heeft als doel een breed, kwalitatief goed opleidingsaanbod aan te bieden en voldoende leerlingen te interesseren voor een baan in de technieksector.

Het Techniek Expertise Centrum zorgt voor een regionale aanpak. De deelnemende bedrijven zijn gevestigd in de Friese Wouden, Smallingerland, Opsterland en de Stellingwerven. Alle vmbo- en mbo scholen van de regio zijn aangesloten bij het Techniek Expertise Centrum.

Vanuit het Techniek Expertise Centrum worden door het onderwijs en de samenwerking met de ondernemers extra activiteiten uitgevoerd die inspelen op het groeiende tekort aan personeel in de technische beroepen. Daarnaast wil het centrum voldoen aan de behoefte om nieuwe kennis en vaardigheden te introduceren die aansluiten bij de snelle technologische ontwikkelingen bij de ondernemers.

De activiteiten die worden georganiseerd zijn gericht op de volgende doelen:
Op het gebied van werving: de beeldvorming met betrekking tot de technieksector verbeteren en het interesseren en werven van jongeren voor de technische vmbo-profielen.
Op het gebied van onderwijsontwikkeling: Het ontwikkelen van innovatief en kwalitatief sterk techniek onderwijs, door het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en keuzevakken.
Op het gebied van professionalisering docenten: Vaardigheden en kennis van techniekdocenten vergroten door bedrijfsstages en zorgen voor voldoende instroom van docenten/instructeurs uit het bedrijfsleven.
Op het gebied van faciliteiten: Gebruik maken van elkaars faciliteiten om innovaties vanuit het bedrijfsleven het onderwijs in te brengen en efficiënter om te gaan met de beschikbare middelen.