Techniek Expertise Centrum

Een techniek expertisecentrum moet in Zuidoost-Friesland voor een regionale aanpak zorgen. Zo kan een kwalitatief goed, breed opleidingsaanbod worden gecreëerd om voldoende mensen op te kunnen leiden voor een baan in de technieksector.

Het Techniek Expertise Centrum (TEC) is een duurzame samenwerkingsstructuur tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid. Hier staat kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisverspreiding centraal.

Vanuit het TEC worden door het onderwijs, en met dank aan de nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, extra activiteiten uitgevoerd die inspelen op de geconstateerde regionale mismatch (kwalitatief en kwantitatief). Enerzijds zijn meer technisch geschoolde arbeidskrachten nodig dan dat er nu worden opgeleid. Anderzijds groeit de behoefte aan andere, nieuwe kennis en vaardigheden die aansluiten bij de snelle technologische ontwikkelingen in het bedrijfsleven.

De activiteiten die worden georganiseerd zijn gericht op vier doelen. Op het gebied van werving: de beeldvorming met betrekking tot de technieksector verbeteren en het interesseren en werven van jongeren voor de technische vmbo-profielen. Op het gebied van onderwijsontwikkeling: het ontwikkelen van innovatief en kwalitatief sterk techniekonderwijs, door het (door)ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en keuzevakken.

Wat betreft professionalisering en instroom van docenten: vaardigheden en kennis van techniekdocenten vergroten en zorgen voor voldoende instroom van techniek docenten. En rondom het delen van faciliteiten: gebruikmaken van elkaars faciliteiten (onderwijs en bedrijfsleven) om innovaties vanuit het bedrijfsleven het onderwijs in te brengen en efficiënter om te gaan met de beschikbare middelen en faciliteiten.

Lees meer +Lees minder -
STO18074 / STO19023
Beeldvorming technieksector Doorlopende leerlijnen Duurzame samenwerking Techniekfaciliteiten Technologische ontwikkelingen Leven lang leren Promotie Keuzevakken
Array
Contactgegevens
Naam regio
Techniek Expertise Centrum
Penvoerder
CSG Liudger
Naam contactpersoon
Brant Visser
Functie contactpersoon
Projectleider
Organisatie contactpersoon
Stellingwerf college
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

Stellingwerf College

Oosterwolde

CSG Liudger locatie Waskemeer

Waskemeer

OSG Singelland VO Surhuisterveen

Surhuisterveen

OSG Singelland De Venen

Drachten

CSG Liudger locatie Splitting

Drachten

CSG Liudger locatie Raai

Drachten

OSG Singelland Internationale Schakelklassen

Drachten

VSO De Zwaai

Drachten

OSG Singelland VHS

Drachten

Gomarus College locatie Drachten

Drachten

HAVOtop Burgum

Burgum

OSG Singelland Burgum

Burgum

CSG Liudger Burgum

Burgum

Friesland College

Draachten

CSG Liudger locatie de Ring

Drachten

Nieuws

14 september 2020

BHS-leerlingen wekelijks naar Friese Poort

In het kader van het project Sterk Techniek Onderwijs hebben docenten van de BHS en ROC Friese Poort de handen inéén geslagen.

03 juli 2020

T.E.C. (techniek expertise centrum) deelt prijzen uit!

In het kader van back-to-school voor het primaire onderwijs heeft het T.E.C. een opdracht gemaakt ter promotie van het techniekonderwijs.

19 december 2019

Leerlingen CSG Comenius winnen regiofinale FIRST LEGO League Drachten

Op vrijdag 13 december gingen ruim 250 basis- en vo-leerlingen de uitdaging aan om een plek te bemachtigen in de Beneluxfinale.

Inspiratie

Artikel

De hybride docent en het Techniek Expertise Centrum

11 november 2019

In Zuidoost-Friesland moet het Techniek Expertise Centrum ervoor zorgen dat werkveld en scholen elkaar gaan vinden.