Verbeterslag Techniekonderwijs STOZ-Walcheren

Wil jij samen met ons in gesprek over nieuwe opleidingen en samenwerkingsmogelijkheden tussen het vo, mbo en bedrijfsleven op dinsdag 26 september?
Leen Prins, voorzitter van het platform BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) komt ervaringen delen en richtlijnen voor de BWI opleidingen toelichten. Aansluitend gaan we in groepjes nadenken over verschillende onderwerpen zoals:

  • opleiding BWI opstarten voor vo-leerlingen vanaf september 2024 oprichten BWI plein mbo, met een toevoeging van interieur vanaf september 2024
  • domein techniek, samenwerking tussen vo, mbo en het bedrijfsleven