Docenten uit Bonaire bezoeken het Schoonhovenscollege

Instroom in techniekonderwijs aantrekkelijk maken

Op 16 januari 2019 namen docenten van de scholengemeenschap Bonaire een ‘kijkje in de keuken’ van het Schoonhovens College. De belangrijkste doelstelling van de middelbare school op Bonaire is het vergroten van de instroom in techniekonderwijs door het onderwijsaanbod aantrekkelijk te maken. Een ander doel is een betere aansluiting met het mbo en de arbeidsmarkt. Het gezelschap sprak met Nederlandse collega’s, bezichtigden praktijklokalen en kregen tips over de afstemming van het examenprogramma.