Regio Noordoostpolder en Urk

De regio wordt gedomineerd door landbouw en heeft relatief veel leerlingen die de profielen Groen, DenP en EenO kiezen. Wel is er een krimp van vmbo-leerlingen, al neemt het aantal leerlingen in Urk toe.

De uitdagingen voor de regio lopen uiteen, van het beperken van de krimp in het aantal leerlingen, tot de doorstroom van leerlingen naar de techniek verhogen. Ook moet het aantal techniekdocenten op peil worden gehouden en vergroten. Er wordt ook ingezet om het tekort aan goed opgeleid technisch personeel te verkleinen.

De doelen richten zich daarom op het vormgeven van een krachtige leeromgeving met moderne technieklokalen en buitenschools leren. Ook moeten er programma’s ontworpen worden waarin nieuwe technologieën een plek krijgen voor vmbo-leerlingen.

Ook moet er een duurzame samenwerkingsorganisatie opgezet worden met school en bedrijf om de kwaliteit van buitenschools leren en stages te verhogen. Ook moet er een technologische doorlopende leerlijn komen van po naar vmbo naar mbo.

STO19075/ STO18081
Krachtige leeromgeving Duurzame samenwerkingsorganisatie Technologische doorlopende leerlijn Profielen Groen-DenP-EenO Beperken krimp aantal leerlingen Modernisering technisch en technologisch onderwijsaanbod Doorstroom technische opleidingen Buitenschools leren
Array
Contactgegevens
Naam regio
Regio Noordoostpolder en Urk
Penvoerder
Emelwerda College
Naam contactpersoon
Herjan Reuten
Functie contactpersoon
Projectleider Noordoostpolder
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

Berechja College

Urk

Aeres VMBO Emmeloord

Emmeloord

De Zonnebloemschool

Emmeloord

Vakcollege Noordoostpolder

Emmeloord

Emelwerda College

Emmeloord

Emelwerda College MAVO

Emmeloord

Zuyderzee College

Emmeloord

Bonifatius

Emmeloord

Nieuws

10 maart 2021

De BNR Techniektour

Het aantal leerlingen dat kiest voor techniek neemt af, terwijl de tekorten aan technisch personeel alleen maar groeien.

15 december 2020

Noordoostpolder

In de regio Noordoostpolder en Urk trekken drie vmbo-scholen met elkaar op om het techniekonderwijs in hun regio een boost te geven.

15 december 2020

Groep 8 proeft van techniek op Berechja

De kinderen van groep 8 van de Prinses Beatrixschool gaan om de week techniekonderwijs volgen.