“Hoe leren we jongeren netwerken”

Netwerken is een belangrijke competentie voor jongeren binnen het LOB-proces van het onderwijs. Docenten, mentoren, decanen en managers gaan de uitdaging aan om deze vaardigheid voldoende aandacht te geven. Onderzoeken laten zien dat het hebben van een (sociaal) netwerk een belangrijke bijdrage levert aan het maken van keuzes voor een opleiding en/of baan. Sterk Techniekonderwijs NML wil het onderwijs in netwerkvaardigheden verbeteren door betrokken professionals te inspireren en te trainen op het gebied van netwerken.

Om hier invulling aan te geven verzorgt Bliqsem een inspirerende sessie en worden er realistische praktijksituaties geoefend met een trainingsacteur. Aan het einde van de middag is iedereen doordrongen van de essentie van netwerken, zowel voor jezelf als voor de jongeren waarmee we werken.