STO Noordoost-Overijssel zet zich in om techniek op regionale basisscholen te stimuleren

Op 23 januari vond in de inspirerende omgeving van het Vechtdal College in Hardenberg de startbijeenkomst plaats. 15 enthousiaste basisscholen uit de regio waren hierbij aanwezig. Vanuit STO zullen zij als pilotscholen worden ondersteund bij de invoering van het programma Wetenschap & Technologie. Dit wordt concreet vertaald in een drietal activiteiten:

  • TechYourFuture ondersteunt de basisscholen middels het W&T Kompas, een praktische tool voor het inbedden van W&T in de school.
  • Pixel Express ontwikkelt een handige website waar het totale regionale aanbod voor Wetenschap & Technologie voor de basisscholen op een overzichtelijk manier wordt aangeboden en waar scholen zich kunnen inschrijven voor de verschillende activiteiten.
  • Er worden in samenwerking met het Fablab Hardenberg W&T lessen ontwikkeld die op de basisscholen zullen worden aangeboden.

Om beter zicht te krijgen in de behoeftes ten opzichte van W&T-onderwijs wordt er momenteel een behoeftepeiling bij de pilotscholen uitgevoerd. Op basis hiervan worden de vervolgstappen bepaald in het project.