Samen opleiden voor Sterk Techniek Onderwijs

Veel vo-scholen zijn op dit moment actief met het inrichten van Tech-labs. De traditionele technieklokalen voor de onderbouw van het vo worden omgevormd tot inspirerende omgevingen waarin nieuwe technologie een plek krijgt. Maar hoe ontwikkel je hiervoor het juiste onderwijs, en wat zijn de leerdoelen om te komen tot een doorlopende leerlijn van het po – vo – mbo? De regio NOO-ZOD organiseert hiervoor i.s.m. #TechYourFuture en #TechniScience de opleiding Prakijkspecialist STEAM. De opleiding zorgt voor een unieke samenwerking in de regio; docenten van alle vo-scholen in de regio nemen deel aan deze opleiding.

Tijdens de opleiding krijgen docenten zicht op nieuwe technologie in het bedrijfsleven en leren ze deze inzichten stapsgewijs in te zetten in hun eigen onderwijs en te verbinden aan eigen onderwijsinhouden. Daarnaast leren docenten o.a. hoe ze efficiënt gebruik kunnen maken van faciliteiten in de school en hun omgeving om een rijke uitdagende leeromgeving voor hun leerlingen te creëren met aandacht voor interdisciplinair en vakoverstijgend onderwijsaanbod waarbij wordt aangesloten bij de zeven werelden van techniek.