Opening techniekloods – samenwerking zorgt voor Sterk Techniekonderwijs in de regio

Naast de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst werd op 22 juni 2020 ook de Techniekloods officieel in gebruik genomen.
De openingshandeling werd verricht door Chris van der Meulen van het Greijdanus en Marc NijBijvank van het Vechtdal College.
Leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van drie verschillende scholen; het Greijdanus, de Ambelt en het Vechtdal College krijgen hun technieklessen aangeboden op het Vechtdal College in Hardenberg. Door de succesvolle samenwerking tussen deze onderwijsinstellingen is het mogelijk om kwalitatief goed techniekonderwijs te blijven verzorgen in deze regio. De realisatie van de nieuwe techniekloods is mede gerealiseerd vanuit Sterk Techniek Onderwijs, een regeling die de regio ondersteunt om ook de komende jaren innovatief en duurzaam techniekonderwijs te kunnen blijven ontwikkelen.

De nieuwe techniekloods zal door alle technische profielen worden gebruikt. De volgende profiel- en keuzevakken voor het vmbo zullen hier worden aangeboden: Transport en Operationele magazijnwerkzaamheden (M&T), Duurzame energie (PIE), Bouwen vanaf de funderen en Terreinafwerking (BWI).