Ontwikkeling praktijkopdrachten keuzevak Elektrische Voertuigen

Docenten Mobiliteit en Transport Jeroen Willems en Gert-Jan Dijk van het Vechtdal College Hardenberg werden vandaag geschoold door

Marcel van der Burg (technical Trainer bij Innovam & VW importeur PON) voor de ontwikkeling van nieuwe praktijkopdrachten voor het keuzevak Elektrische Voertuigen. Het hiervoor gebruikte leermodel werkt met een veilige spanning, hetgeen noodzakelijk is om leerlingen op deze leeftijd kennis te laten maken met deze techniek. De praktijkopdrachten bestaan o.a. uit componentherkenning, spanningsvrij schakelen, controlemetingen uitvoeren aan de hoogspanning (simulatie), meten van isolatiewaarde van spanningsvrije componenten en controle metingen uitvoeren aan de veiligheidslijn. Daarnaast zal in het nieuwe keuzevak ook gebruik worden gemaakt van de hololens. Ook hiervoor zijn een aantal mooie praktijkopdrachten in ontwikkeling.