Leren met behulp van Virtual Reality en Augmented Reality

De vernieuwing van het vmbo zit niet altijd in de inhoud van profieldelen en keuzevakken. Dit bewijst de toepassing van zogenaamde Mixed Reality (MR) in het vmbo. Door het combineren van Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) ontstaan er nieuwe didactische mogelijkheden bij het aanleren van kennis en (beroeps)vaardigheden.