Leerlingen programmeren bloedtransport met drones

Leerlingen van het Vechtdal College van Hardenberg hebben afgelopen periode gewerkt aan diverse bloedtransporten. Ze hebben zelf mogen ontdekken en oefenen wat er bij komt kijken om buisjes bloed te vervoeren met drones. Van begin af aan hebben ze dit samen met de docenten vormgegeven.

Aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen staat centraal in de lessen van Ewout Warringa. “Techniek en technische toepassingen zijn naar mijn idee pas interessant voor een leerlingen als ze zelf ervaren en weten waarvoor ze de opdrachten gaan maken. Ik probeer daarbij aan te sluiten bij actuele thema’s en ontwikkelingen. Zo was ook deze opdracht van bloedtransport met drones ontstaan.”

Met 3d-printer en drones aansluiten op de praktijk

“De leerlingen zijn eerst gaan verdiepen in dit bijzondere transport. De drones kennen ze al wel, maar nu moesten ze vooral gaan nadenken over ‘hoe blijft het bloed op een bepaalde temperatuur’, ‘waar gaan we het bloed in vervoeren’ en natuurlijk ‘hoe kunnen we dit maken’.  Dan gaan ze aan de slag met een ontwerp. Dit werken ze uit in een tekeningprogramma. In twee of drietallen hebben ze dit vervolgens goed bekeken en zijn met een 3d printer onderdelen gaan printen. Van een soort mandje, buisjes of een bakje bovenop. Allemaal een eigen idee dat uitvoerig is getest, om het te kunnen verbeteren. Een daadwerkelijk ontwerpproces van top tot teen.”

Over grenzen kijken

Naast het ontwerp, moeten ze de regels weten. Zo moesten ze kaart lezen, laagvliegroutes bekijken en het NOTAM weerbericht lezen. Ook de batterijstatus is natuurlijk belangrijk, want is deze wel vol voor de vlucht? Een leerzame en leuke manier van lesgeven voor mij en de leerlingen.” Lesgeven zoals we hebben geleerd 15 jaar geleden is volgens Ewout niet meer voldoende. “De wereld is enorm veranderd en wij in het onderwijs moeten daarin mee. Leer de jongeren de technieken en toepassingen die ze tegenkomen. Denk bijvoorbeeld aan het werken met de HoloLens en Virual Reality. Dus welke bagage geven we onze leerlingen mee om te (over)leven in de wereld van overmorgen? We moeten als docenten over grenzen heen kijken en onszelf blijven uitdagen en ontwikkelen.”

Meer techniek op school

STO wil daarmee leerlingen al van jongs af aan in aanraking laten komen met nieuwe technieken en enthousiast maken voor een technische opleiding en beroep. Een van de zaken die STO heeft ontwikkeld is het W&T-loket, www.wtloket.nl . Het streven is dat dit W&T loket basisscholen ontzorgt bij de invoering van Wetenschap & Technologie activiteiten.

Sterk Techniek Onderwijs

Sterk Techniek Onderwijs NOO is een intensieve samenwerking van de regionale vo-scholen, het Fablab, het RTC Hardenberg, het Alfa-college en de lokale overheid en het bedrijfsleven om het technisch onderwijs in de regio te promoten.