Enexis Netbeheer, Vechtdal College en Greijdanus Hardenberg bieden in samenwerking keuzevak Nutsvoorziening

Enexis Netbeheer, Vechtdal College en Greijdanus Hardenberg bieden in samenwerking keuzevak Nutsvoorziening

Om het behalen van de gestelde klimaatdoelen en de daaruit voortvloeiende energietransitie mogelijk te maken zijn er heel veel technische vakmensen nodig. Doordat we van het aardgas afgaan, onze energievoorziening meer verduurzamen en meer elektrisch gaan rijden, moet het net verzwaard worden zodat het meer elektriciteitstransport aankan. Om dit werk te doen, worden volop technische medewerkers gezocht en juist daaraan hebben we in Nederland een schrijnend tekort. Om jongeren enthousiast te maken voor het werken in de energietechniek, bieden het Vechtdal College, Greijdanus Hardenberg en Enexis Netbeheer in samenwerking het keuzevak Nutsvoorziening aan.

Enexis beroepspraktijkvormingshal

Om derdejaarsleerlingen, vanuit het keuzevak PIE (Produceren Installeren Energie), nader kennis te laten maken met het werken in de energietechniek, bezochten ze eind vorig jaar de Enexis Vakschoolvestiging in Hoogeveen. Tegelijkertijd was dit bezoek bedoeld als pilot om te bepalen of het keuzevak Nutsvoorzieningen in samenwerking zou kunnen worden aangeboden. In de beroepspraktijkvormingshal van Enexis kan het totale pakket aan werkzaamheden geleerd en gesimuleerd worden in een gecontroleerde en veilige omgeving. Denk hierbij aan het aansluiten van een meterkast bij een klant, het oplossen van een storing of het plaatsen van een nieuw laagspanningsrek. Enexis gebruikt de beroepspraktijkvormingshal voor het opleiden van nieuwe medewerkers en voor het bijhouden van vakmanschap van ervaren technisch personeel.

Veilig zelf aan de slag

Bij binnenkomst in de beroepspraktijkvormingshal keken de leerlingen verrast om zich heen naar de meterkasten en transformatorstations die er in allerlei varianten staan opgesteld. Nadat de veiligheidsschoenen waren aangetrokken, leidde de coördinator praktijkopleiding van Enexis de jongens rond langs de verschillende transformatorstations. Hij gaf uitleg, stelde vragen en de leerlingen mochten verschillende handelingen uitvoeren om eigenhandig te ervaren hoe dat is. Na de rondleiding mochten ze echt zelf aan de slag met het maken van een eindmof aan een elektriciteitskabel. Voor iedere leerling lag de kabel met mofmaterialen en de montage-instructie klaar. Dit was voor hen duidelijk het leukste deel van het bezoek en geconcentreerd gingen ze ermee aan de slag.

Samenwerken aan keuzevak Nutsvoorzieningen

Zowel het Vechtdal College, Greijdanus als Enexis zijn blij dat naar aanleiding van dit bezoek een start is gemaakt met een mooie samenwerking. ‘We zijn heel blij dat we leerlingen enthousiast hebben kunnen maken voor het werken in de energietechniek en dat we hen het keuzevak Nutsvoorzieningen kunnen gaan aanbieden’ vertelt Wouter Bos, docent PIE van het Vechtdal College, enthousiast. ‘Hiervoor zullen we de theorie- en een deel van de praktijklessen op school geven. Met als spreekwoordelijke kers op de taart de aanvullende praktijklessen hier in de beroepspraktijkvormingshal van Enexis. Hierdoor sluiten theorie en praktijk goed op elkaar aan. Het idee is om jaarlijks de derdejaarsleerlingen door middel van een bezoek als deze, te laten zien, ervaren en beleven wat het vak inhoudt. Op basis daarvan kunnen ze dan zelf gemotiveerd hun keuze maken.’