Elektrische voertuigen als keuzevak op het Vechtdal College in Hardenberg

Het Vechtdal College in Hardenberg investeerde het afgelopen jaar in de ontwikkeling van een keuzevak Elektrische Voertuigen. Willen we de leerlingen voorbereiden op een toekomst in de Mobiliteitsbranche; dan mogen Elektrische Voertuigen niet ontbreken in het programma. Voor de ontwikkeling van dit keuzevak werd een nieuw examenprogramma geschreven, die ter beoordeling is ingediend bij DUO, er is een lesmethode ontwikkeld en is er veel geïnvesteerd in lesmateriaal. We kijken met vertrouwen uit naar de goedkeuring van het examenprogramma. Het komend schooljaar zullen we het programma als pilot uitvoeren. We werken toe naar een landelijke erkenning van het keuzevak vanaf schooljaar 2021.