Cobot lasdemonstratie op Vechtdal college

Afgelopen week werd door Industrial Cobotics en Abicor Binzel een cobot-lasdemonstratie verzorgd op het Vechtdal College in Hardenberg.

Om aan te sluiten bij de regionale arbeidsmarktbehoefte ontwikkelt STO Noordoost-Overijssel samen met het regionale bedrijfsleven een keuzevak Industriële Robotica. Hiervoor wil men binnen de scholen gebruik gaan maken van een Cobot (een coöperatieve robot) die het voor de leerlingen mogelijk maakt om op een veilige en eenvoudige manier te leren programmeren. De Cobot is multi-inzetbaar. Naast het lassen is deze cobot eenvoudig om te bouwen voor opdrachten als pick-and-place, machine bevoorrading, pallatisering etc. In het nieuwe schooljaar volgt een docentprofessionalisering waarna het keuzevak vanaf 2021 opgenomen zal worden in het examenprogramma voor de leerlingen. Leerlingen zullen voor dit keuzevak ook kennis maken en opdrachten uitvoeren met een robot bij het lokale bedrijfsleven.