Regio Midden-Brabant

Vier kwesties liggen in de regio Tilburg aan de basis van het idee om het technisch onderwijs zo in te richten dat bij hoog-conjunctuur en laag-conjunctuur de technische opleidingen een structureel onderdeel blijven van het onderwijs in Midden-Brabant.

Dit streven heeft zich gevormd omdat er in de regio een technisch vmbo ontbreekt. Daarnaast daalt de bevolkingsgroei, is er sprake van bovenmodale economische groei en groeit het aantal technische vacatures.

Het D&P-profiel wordt ingezet als mogelijkheid om techniek breed aan te bieden. Door het bieden van meerdere techniekgerelateerde keuzedelen binnen het profiel D&P ontstaat de mogelijkheid voor kinderen om breed kennis te maken met verschillende technische profielen. D&P wordt daarmee de mogelijkheid om een definitieve keuze uit te stellen en daarmee een goed beeld te krijgen van de techniek.

Daarnaast ligt de focus op het versterken van het keuzeproces van kinderen voor profielen en opleidingen (LOB). Om het technisch onderwijs in de regio toekomstgereed te maken, moeten jongeren gedurende hun gehele onderwijsloopbaan technische ervaringen kunnen opdoen die recht doen aan de werkelijke beelden op de techniek.

Ook moet er meer oog komen voor de doorstroom van po naar vo en vmbo. Jongeren moeten al jong enthousiast gemaakt worden voor techniek. Ze blijvend en gedurende hun hele schoolloopbaan hiervoor laten interesseren, betekent inzetten op goede samenwerkingsinitiatieven tussen de onderwijskolommen.

Daarnaast moet de instroom in technische en bèta-lerarenopleidingen veiliggesteld worden. Is het doel om jongeren al jong bekend laten worden met bèta-vakken en techniekvakken, dan zijn modern opgeleide docenten nodig die nieuwe generaties technici opleiden. Midden-Brabant gaat structureel werken aan de docenttekorten door inzet van stimuleringsprojecten in havo/vwo en mbo.

Lees meer +Lees minder -
STO18044 / STO19076
Duurzame regionale infrastructuur LOB naar 1e en 2e jaar PO-VO projecten Professionalisering bedrijf en school Regiobrede techniekcommunicatie Techniekambachtroutes Technische keuzevakken D&P Verbinding kind - bedrijf Werving docenten
Array
Contactgegevens
Naam regio
Regio Midden-Brabant
Penvoerder
Campus013
Naam contactpersoon
Bart Coppes
Functie contactpersoon
Projectleider
Organisatie contactpersoon
Deltaplan Techniek Midden-Brabant
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

2College Durendael

Oisterwijk

Cambreur College

Dongen

Van Haestrecht College

Goirle

Mill-Hill College

Goirle

Reeshof College

Tilburg

Beatrix College

Tilburg

Willem 2 College

Tilburg

2College Cobbenhage MAVO

Tilburg

Campus013

Tilburg

Nieuws

21 oktober 2020

Technieksector Midden-Brabant gaat techniek vieren met nieuwe label

Op 1 oktober j.l. lanceerde het Platform Promotie Techniek Midden-Brabant een nieuw communicatieplatform: TechniekGeniek

08 september 2019

Vier miljoen euro voor versterking Techniekonderwijs Midden-Brabant

De regio Midden-Brabant heeft van het ministerie van Onderwijs vier miljoen euro toegekend gekregen uit het financieringsprogramma STO.