Uitwisseling technische keuzedelen in Meppel

Binnen de STO-regio Meppel en Steenwijk zijn we inmiddels gestart met de 3e periode van het uitwisselen van keuzedelen in de techniek. Het doel is om leerlingen meer in aanraking te laten komen met techniek en waar mogelijk een technische opleiding te volgen, zodat er uiteindelijk meer leerlingen uitstromen naar een beroep in de techniek. Een mooie uitdaging die ook in Meppel wordt opgepakt!

Greijdanus Meppel, Terra en Stad & Esch hebben het mogelijk gemaakt om leerlingen aan te laten sluiten bij keuzedelen op een andere school. Op deze manier hebben de leerlingen in Meppel en omgeving meer te kiezen dan alleen de keuzedelen op hun eigen school. Als een leerling van Greijdanus en/of Terra bijvoorbeeld interesse heeft in een technisch keuzedeel kunnen ze dit volgen op Stad & Esch. Naast het uitwisselen van de technische keuzedelen zijn er inmiddels ook leerlingen van Stad & Esch die deelnemen aan keuzedelen op het Greijdanus en Terra.

Hoe gaat het proces binnen LOB

De drie scholen maken een overzicht van de keuzedelen voor de leerlingen in Meppel. Deze keuzedelen worden met de mentor en of decaan besproken. Als blijkt dat er leerlingen zijn die interesse hebben dan zorgen we voor een kennismaking en rondleiding, zodat de leerlingen weten waar ze voor kiezen.

Wat moet er allemaal geregeld worden?

Er komen best wat zaken bij kijken om het volgen van een dergelijk keuzedeel op een andere school mogelijk te maken. Allereerst is er een wens om allemaal op hetzelfde moment keuzedelen aan te bieden. Dat is helaas niet altijd het geval. Dan moeten we echt op zoek naar een concept waarin we het onderwijs voor de betreffende leerling op maat aanbieden.

Andere zaken zijn:

  • Inloggegevens in Magister
  • Hoe doen we de absentie?
  • Hoe communiceren we met elkaar over de voortgang van de leerlingen?
  • Uitwisseling van de PTA, dat doet wat met inrichting van Magister
  • Informeren van leerlingen/ouders
  • Hoe ga je om met ouderavonden? Kunnen ouders ook in gesprek met docent van andere school en hoe?

In de praktijk kom je ook zaken tegen die te maken hebben met de specifieke planningen van de scholen. In Meppel hebben niet alle scholen dezelfde start- en eindtijd en zijn de pauzes niet op elkaar afgestemd. Tevens loop je er tegenaan dat scholen andere keuzes maken ten aanzien van vrije dagen en/of studiedagen. Het kan dus voorkomen dat leerlingen daardoor net even wat meer uitval van lessen hebben voor het betreffende keuzedeel.

Het vergt dus een goede communicatie, waarop in eerste instantie het meest op moest worden bijgesteld. Inmiddels hebben al 23 leerlingen een ander keuzedeel gevolgd op een andere school. Onze inschatting is dat dit in de toekomst nog flink gaat groeien. We zijn bovendien aan het kijken of het mogelijk is om een gezamenlijk keuzedeel te ontwikkelen. Het zou mooi zijn dat het normaal is dat leerlingen in Meppel en omgeving een keuzedeel op een andere school kunnen volgen.