STO-regio’s in de provincie Drenthe hebben elkaar gevonden

STO-regio’s in de provincie Drenthe hebben elkaar gevonden

De verschillende regio’s in de provincie Drenthe hebben vanaf het begin van Sterk Techniekonderwijs al contact met elkaar om te kijken hoe ze elkaar kunnen versterken. Aan het begin was het aftasten, maar al snel was DOEI (Drenthe Onderwijs En Innovatie) geboren. Een samenwerkingsverband waarin er wordt gekeken hoe de regio’s elkaar kunnen ondersteunen en versterken. Door middel van het delen van regiovisies en activiteitenplanners is er gekeken naar overeenkomsten om binnen bepaalde thema’s gezamenlijk op te kunnen trekken. Alle regio’s in Drenthe zijn er namelijk van overtuigd dat ze door samenwerken sterker worden in elke regio!

Het delen van de activiteitenplanners resulteert in mooie verbindingen tussen de regio’s. Wanneer er bijvoorbeeld een scholing voor docenten staat gepland in Emmen, dan kunnen de andere regio’s hierbij aansluiten.

Daarnaast zijn in elke activiteitenplanner doorlopende leerlijnen opgenomen, zodat de regio’s gezamenlijk in gesprek met het mbo gaan om afspraken te maken en activiteiten te plannen. Wel zo handig voor het mbo!

En ook het gebruik van het programma Teamspot, waarin je als school makkelijk kan communiceren met leerlingen en bedrijven, wordt langzamerhand breed ingezet in onze provincie.

Ook het organiseren van leuke en inspirerende techniekevents wordt met elkaar gedeeld. De regio’s nodigen elkaar uit om dergelijks events bij te wonen, waardoor er gesprekken met elkaar worden gevoerd en waardoor ze elkaar op nieuwe ideeën brengen.

De praktische zaken worden ook met elkaar gedeeld, zoals:

  • Hoe gaan de andere regio’s om met de verantwoording?
  • Hoe schrijf je een tussenrapportage?
  • Wie heeft het communicatieplan al op orde?
  • Hoe krijgt een bepaalde regio zoveel bedrijven aan zich gekoppeld en hoe pakken ze de cofinanciering op?

Er is altijd een regio die op bepaalde vlakken even wat verder is dan een andere regio. Dat maakt het delen erg waardevol.

Om een overzicht te krijgen van Drenthe gaan de regio’s beginnen met het leveren data. Elke regio levert data op een aantal praktische vragen, zodat de provincie goed in beeld kan worden gebracht en er mogelijk van elkaar geleerd kan worden. Hierbij kan er worden gedacht aan vragen als: Hoeveel docenten zijn er betrokken? Hoeveel bedrijven doen er mee in de regio? Hoeveel mbo-scholen zijn er betrokken en welke?

Natuurlijk doen de regio’s het allemaal voor beter techniekonderwijs. En wat is er dan mooier om elkaar te kunnen visiteren? De ontvangende regio maakt dan een mooi programma waar feedback op moet worden gegeven door de bezoekende regio. Natuurlijk wordt er ook geprobeerd om hier enkele algemene zaken op te pakken die voor elke regio gelden, zodat dit kan worden meegenomen in de gezamenlijke data.

Naast de overeenkomsten heeft iedereen ook zijn eigen focus, passend bij de ontwikkelingen in die specifieke regio. Juist deze regiogebonden activiteiten maken het extra leuk om bij elkaar te kijken.