Pilot OCW werkdrukverlaging Teamspot.nl is een succes!

Pilot OCW werkdrukverlaging Teamspot.nl is een succes!

Drie scholen, waarvan twee zijn aangesloten bij Sterk Techniekonderwijs Meppel/Steenwijkerland, CSG Eekeringe-Trompmeesters en RSG Stad & Esch, hebben het afgelopen jaar vanuit het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meegedraaid met een pilot voor werkdrukverlaging bij vo-docenten rondom LOB leerlingenstages.

Dit deden zij aan de hand van Teamspot.nl. Het stageplatform dat als voornaamste doel heeft om de werkdruk van docenten en coördinatoren te verminderen bij het regelen en begeleiden van stages, gastlessen, excursies en opdrachten bij bedrijven in de regio. Hoewel het coronavirus er helaas voor zorgde dat minder stages zijn uitgevoerd, wordt er toch teruggekeken op een succesvolle pilot. Dit komt doordat de pilotscholen Teamspot.nl ook gebruiken bij de voorbereidingen op de stages in het nieuwe schooljaar 2021-2022.

In de voorbereidende fase gaat normaal gesproken veel tijd zitten, doordat er veel geregeld moet worden. Denk aan het updaten van de schoolopdrachten en stagecontracten, indelen van de leerlingen en docenten, instrueren van de leerlingen en informeren (uitnodigen) van de bedrijven, beoordelen en toewijzen van ingediende aanvragen van de leerlingen met voorgestelde stagebedrijven en stagecontracten, bepalen geschiktheid en beschikbaarheid van de bedrijven, etc. Taken die door docenten als (hoge) werkdruk worden ervaren.

Door de uitkomsten van de pilot is gebleken dat de (emotionele) werkdruk nu al zichtbaar is verminderd bij docenten en coördinatoren. Dit komt onder andere doordat Teamspot.nl werkt met een CRM-database waarin stagebegeleiders op school eenvoudig kunnen zien welke bedrijven en activiteiten in welke periodes beschikbaar zijn. Ook is er een matchingmodule voor het koppelen van leerlingen aan bedrijven. Bovendien kan er via Teamspot.nl direct en doorlopend gecommuniceerd worden met alle betrokkenen, bijvoorbeeld over opdrachten, stagecontracten en voortgangsindicaties, waardoor iedereen op de hoogte is en blijft.

Door deze positieve uitkomst hebben de scholen besloten om samen met Teamspot.nl in het nieuwe schooljaar verder te werken aan de verlaging werkdruk voor vo-docenten (‘ontzorgen’) bij stages, gastlessen, excursies, schoolopdrachten bij bedrijven en verbetering van de kwaliteit van regionale samenwerking.

Meer weten? Neem contact op via de contactpagina.