Hoe twee werelden elkaar vinden

Binnen de STO-regio Meppel en Steenwijk zijn we druk bezig om de wereld van techniek te koppelen aan de wereld van de zorg en welzijn. Daar liggen namelijk mooie kansen om een gezamenlijk keuzedeel te ontwikkelen samen met de mbo-scholen: Drenthe College en Deltion College.

De vo-scholen RSG Trompmeester (Steenwijk) en Stad & Esch (Meppel) zijn in het bezit van de profielen Zorg & Welzijn en Produceren, Installeren & Energie. Binnen de techniek valt het keuzedeel ‘domotica’ en binnen de zorg het keuzedeel ‘technologie in de zorg’.

In het programma, dat ontwikkeld wordt, gaan onze leerlingen ook echt een kijkje nemen in elkaars wereld. Leerlingen in het vmbo werken, in opdracht van een cliënt, samen met de ondersteuning van studenten van het mbo. Naast deze ondersteuning zullen er ook gedeeltes van het curriculum aangeboden worden in het mbo.

Het doel is om gezamenlijk tot een mooi uitgewerkt systeem te komen, wat tegemoetkomt aan de wensen van de cliënt. Daarbij zal gewerkt worden met verschillende casussen.

In het volgende schooljaar willen we graag een pilot draaien met een klein groepjes leerlingen die enthousiast zijn, maar nu eerst een mooi en volledig programma ontwikkelen!