Creatieve krachtenbundeling in Drenthe

‘Techniek aantrekkelijk maken vergt collectieve inzet’

In Drenthe vinden allerlei creatieve initiatieven plaats om meiden te verleiden tot een toekomst in de techniek. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. ‘Want alleen met elkaar gaan we deze strijd winnen’, denkt Klaas Luten, deelschoolleider Theoretische Leerweg en bovenbouw vmbo techniek op Stad & Esch.

In maart organiseerde Sterk Techniekonderwijs Meppel/Steenwijkerland een digitale bijeenkomst ‘Moeders in de Techniek’ met onder andere twee gastsprekers en een online quiz. ‘Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel moeders een achterhaald beeld hebben van techniek. Ze weten niet altijd welke verschillende kansen techniek te bieden heeft. Dat is jammer, want juist moeders hebben een belangrijke stem in de profielkeuze van hun dochters.’

De online quiz gaf de Drentse moeders een genuanceerder beeld. Een noodgreep, want vanwege corona waren fysieke activiteiten even niet mogelijk. Dus dan maar langs digitale weg. In de hoop dat meer meiden geïnteresseerd raken in een toekomst in de techniek. ‘We hebben deze quiz in nauwe samenwerking gemaakt met het technische bedrijfsleven. De quizvragen zijn samen met ondernemers bedacht. Wanneer gebruik je bijvoorbeeld juist die ene kwast als je een schilderklus hebt en niet een andere? Uit hoeveel onderdelen bestaat een straaljager? Of hoeveel meter riool ligt er in Nederland? Bedrijven namen bovendien een deel van de financiering voor hun rekening.’

‘Moeders hebben een belangrijke stem in de profielkeuze van hun dochters.’

De quiz is niet het enige voorbeeld van hoe deze regio moeders inzet, hopende dat zij hun dochters een duwtje in de richting van een toekomst in de techniek geven. ‘Zo hebben we met een aantal scholen uit de regio Meppel en Steenwijk in samenwerking met het bedrijf Bouwmensen in Ruinen dit jaar een ‘Moeder- en dochterdag in de techniek’ georganiseerd. Tijdens die middag konden meiden en hun moeders ter plaatse in gesprek met rolmodellen. Ook gingen zij zelf met een opdracht aan de slag. Tijdens een praktijkles moesten zij in tweetallen een serveertray in elkaar zetten. Ruim veertig koppels hebben fanatiek gezaagd, gemeten, geverfd en geboord. Met na afloop enthousiaste reacties als: ‘Ik wist niet dat techniek zo breed was’. Een enorm succes en voor herhaling vatbaar’, zegt Klaas Luten.

Teamspot

De keuze om moeders te betrekken in de brede coalitie die meiden moet verleiden tot een toekomst in de techniek, past precies in de filosofie van Luten. ‘Om techniek überhaupt aantrekkelijker te maken is een collectieve inspanning nodig’, is zijn overtuiging. ‘Het liefst zo breed mogelijk.’ Zo werken in Drenthe het bedrijfsleven en steeds meer vo-scholen al samen via een platform als ‘Teamspot’. Op dit platform kunnen werkgevers al hun stagemogelijkheden in de techniek plaatsen. Vervolgens gaat een Stagebureau namens de scholen op zoek naar geschikte kandidaten. ‘Voor werkgevers heeft dat als voordeel dat zij te maken hebben met slechts één contactpersoon die hen volledig ontzorgt.’ Leerlingen die stage lopen bij de deelnemende bedrijven krijgen de opdracht om hun ervaringen vast te leggen, bijvoorbeeld op video. ‘Ook die verslagen plaatsen we op ‘Teamspot’. Zo gaat het platform steeds meer groeien en techniek steeds meer leven.’