Aantrekkelijke vakopleidingen

Bij de Regionale Praktijk Academie (RPA) staat de praktijk centraal. Bij de RPA gaat het om het leren van een vak in de praktijk. Er wordt regionaal samengewerkt om de beste vakmensen op te leiden en te behouden voor de regio. Het blijft niet beperkt tot gemeente, provincie of regionale grenzen.

Lokale beroepspraktijk

Jongeren, van onder andere scholen zoals SG Eekeringe uit Steenwijk en Stad & Esch in Meppel, worden bij de (RPA) opgeleid via de beroepsbegeleidende leerweg op MBO-niveau. Ondernemers zijn er namelijk van overtuigd: een vak leer je pas echt in de lokale beroepspraktijk. Dit betekent één dag naar school voor theorie en praktijk, en de andere dagen aan het werk bij een (erkend leer)bedrijf in de buurt. Een goede theoretische basis mag niet ontbreken. Daarom werkt het RPA samen met het Deltion College als diplomerende instantie.

Samenwerkingsgericht opleiden

Een goede basis is essentieel om een vak goed te leren en daarom wordt er binnen de RPA generiek opgeleid. Dit betekent dat iedereen start op MBO2-niveau. Iedereen kan vervolgens op eigen tempo door de stof gaan. Desgewenst kan doorgestroomd worden naar MBO3-niveau en mogelijk ook nog naar MBO4-niveau. Doordat iedereen dezelfde basiskennis heeft, kan er na de opleiding veel beter worden samengewerkt.

In dienst

Leerlingen komen bij de RPA in dienst en worden uitgeleend aan de bedrijven. Motivatie is de sleutel tot succes. Daar wordt bij het sollicitatiegesprek met nieuwe leerlingen altijd naar gekeken. Wordt de leerling na het gesprek bij de RPA aangenomen, dan krijgt deze een baangarantie en een arbeidscontract voor de duur van de opleiding waarbij vijf dagen betaald wordt. De lesdagen worden dus doorbetaald. De studiekosten worden ook betaald en elke leerling krijgt goede begeleiding van ervaren instructeurs op de werkplek en op school. Als de leerling verder weg woont, dan zorgt de RPA ook nog voor vervoer van de woonplaats naar school. Al met al dus een aantrekkelijk aanbod.