Regio Meppel/Steenwijkerland

De regio Meppel/Steenwijkerland staat de komende jaren voor een belangrijke uitdaging. Om het tekort aan instroom aan te pakken, moeten po-leerlingen en leerlingen uit vo-onderbouw eerder en actiever kennis maken met techniek.

De vraag naar technisch geschoolde arbeidskrachten groeit, maar in de regio is sprake van krimp: 30 procent in 2033. Dat heeft gevolgen voor de instroom van nieuwe leerlingen. Het aantal leerlingen dat kiest voor een technische opleiding is weliswaar groter dan het landelijk gemiddelde, maar de absolute aantallen zijn klein.

Toename van het aantal leerlingen dat kiest voor een technische opleiding is daarom van groot belang. Om het tekort aan instroom aan te pakken, moeten po-leerlingen en leerlingen vo-onderbouw eerder en actiever kennismaken met techniek. Ook het verder personaliseren van het onderwijs, gebaseerd op de interesses van onze leerlingen, kan de instroom verhogen.

Daarnaast heeft het huidige techniekonderwijs behoefte aan een kwaliteitsimpuls. De inhoud moet meer aansluiten bij huidige ontwikkelingen in de techniek en bij de verwachtingen vanuit het bedrijfsleven en mbo. Er moet meer aandacht geschonken worden aan nieuwe technologische mogelijkheden en oplossingen (virtual reality, internet of things, smart technology, big data). Het breder inzetten van techniek in het vmbo-onderwijs biedt meer kansen dat leerlingen na het vmbo een technische vervolgopleiding volgen. De nieuwe leerweg biedt ons de gelegenheid leerlingen meer in aanraking te laten komen met techniek.

Ook de kwaliteit van de docent vraagt onze aandacht. Zij moeten worden voorzien van kennis over de nieuwe technologische ontwikkelingen. Ook moeten gezorgd worden voor nieuwe aanwas van docenten. Door de vergrijzing ontstaat er op korte termijn al een tekort.

Ook hebben is vastgesteld dat het vmbo nog te veel naar binnen is gericht. Ondanks een aantal goede initiatieven in onze regio, kunnen we de samenwerking met het bedrijfsleven en het mbo nog versterken. De gezamenlijke sessies om tot de regiovisie te komen vormden hiervoor al een hele mooie eerste aanzet.

Lees meer +Lees minder -
STO18007 / STO19053
Instroom bevorderen Kwaliteit techniekonderwijs Nieuwe leerweg Samenwerken
Contactgegevens
Naam regio
Regio Meppel/ Steenwijkerland
Penvoerder
Regionale Scholengemeenschap Stad en Esch
Naam contactpersoon
Klaas Luten
Functie contactpersoon
Deelschoolleider tl en bovenbouw vmbo Techniek
Organisatie contactpersoon
Stad & Esch
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

RSG Stad & Esch

Meppel

RSG Tromp Meesters – locatie L

Steenwijk

RSG Tromp Meesters – locatie S

Steenwijk

CSG Eekeringe

Steenwijk

CSG Dingstede

Meppel

Greijdanus

Meppel

Terra Meppel

Meppel

Stad & Esch Beroepencollege

Meppel

CSG Dingestede

Meppel

Terra Meppel

Meppel

Samenwerking met bedrijfsleven

Nieuws

16 april 2021

Uitwisseling technische keuzedelen in Meppel

Binnen de STO-regio Meppel en Steenwijk zijn we inmiddels gestart met de 3e periode van het uitwisselen van keuzedelen in de techniek.

16 april 2021

Hoe twee werelden elkaar vinden

Binnen de STO-regio zijn we druk bezig om de wereld van techniek te koppelen aan die van de zorg en welzijn.

16 april 2021

STO-regio’s in de provincie Drenthe hebben elkaar gevonden

De verschillende regio’s in de provincie Drenthe hebben vanaf het begin van STO al contact met elkaar.

Inspiratie

Artikel

Moeder/dochterdag bij (opleidings)bedrijf

3 juni 2019

Op 15 mei kregen meiden én hun moeders tijdens een doe- en beleefmiddag de kans om kennis te maken met de techniek.