Regio Meppel/Steenwijkerland

De regio Meppel/Steenwijkerland staat de komende jaren voor een belangrijke uitdaging. Om het tekort aan instroom aan te pakken, moeten po-leerlingen en leerlingen uit vo-onderbouw eerder en actiever kennis maken met techniek.

De vraag naar technisch geschoolde arbeidskrachten groeit, maar in de regio is sprake van krimp: 30 procent in 2033. Dat heeft gevolgen voor de instroom van nieuwe leerlingen. Het aantal leerlingen dat kiest voor een technische opleiding is weliswaar groter dan het landelijk gemiddelde, maar de absolute aantallen zijn klein.

Toename van het aantal leerlingen dat kiest voor een technische opleiding is daarom van groot belang. Om het tekort aan instroom aan te pakken, moeten po-leerlingen en leerlingen vo-onderbouw eerder en actiever kennismaken met techniek. Ook het verder personaliseren van het onderwijs, gebaseerd op de interesses van onze leerlingen, kan de instroom verhogen.

Daarnaast heeft het huidige techniekonderwijs behoefte aan een kwaliteitsimpuls. De inhoud moet meer aansluiten bij huidige ontwikkelingen in de techniek en bij de verwachtingen vanuit het bedrijfsleven en mbo. Er moet meer aandacht geschonken worden aan nieuwe technologische mogelijkheden en oplossingen (virtual reality, internet of things, smart technology, big data). Het breder inzetten van techniek in het vmbo-onderwijs biedt meer kansen dat leerlingen na het vmbo een technische vervolgopleiding volgen. De nieuwe leerweg biedt ons de gelegenheid leerlingen meer in aanraking te laten komen met techniek.

Ook de kwaliteit van de docent vraagt onze aandacht. Zij moeten worden voorzien van kennis over de nieuwe technologische ontwikkelingen. Ook moeten gezorgd worden voor nieuwe aanwas van docenten. Door de vergrijzing ontstaat er op korte termijn al een tekort.

Ook hebben is vastgesteld dat het vmbo nog te veel naar binnen is gericht. Ondanks een aantal goede initiatieven in onze regio, kunnen we de samenwerking met het bedrijfsleven en het mbo nog versterken. De gezamenlijke sessies om tot de regiovisie te komen vormden hiervoor al een hele mooie eerste aanzet.

Lees meer +Lees minder -
STO18007 / STO19053
Instroom bevorderen Kwaliteit techniekonderwijs Nieuwe leerweg Samenwerken
Contactgegevens
Naam regio
Regio Meppel/ Steenwijkerland
Penvoerder
Regionale Scholengemeenschap Stad en Esch
Naam contactpersoon
Klaas Luten
Functie contactpersoon
Deelschoolleider tl en bovenbouw vmbo Techniek
Organisatie contactpersoon
Stad & Esch
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

RSG Stad & Esch

Meppel

RSG Tromp Meesters – locatie L

Steenwijk

RSG Tromp Meesters – locatie S

Steenwijk

CSG Eekeringe

Steenwijk

CSG Dingstede

Meppel

Greijdanus

Meppel

Terra Meppel

Meppel

Stad & Esch Beroepencollege

Meppel

CSG Dingestede

Meppel

Terra Meppel

Meppel

Samenwerking met bedrijfsleven

Nieuws

07 januari 2021

Techniekwedstrijd op basisscholen

De insteek is dat we binnen STO Meppel-Steenwijk het basisonderwijs een boost geven door technieklessen aan te bieden op het VO.

07 januari 2021

Keuzedeel Maritiem in ontwikkeling

Er is veel in en rondom de havens van Meppel te doen.

21 oktober 2020

Hololens

Via de nieuwsbrief en media was al gedeeld dat wij binnen Sterk Techniek Onderwijs regio Meppel-Steenwijk een Hololens type 2 rijker zijn.

Inspiratie

Artikel

Moeder/dochterdag bij (opleidings)bedrijf

3 juni 2019

Op 15 mei kregen meiden én hun moeders tijdens een doe- en beleefmiddag de kans om kennis te maken met de techniek.