Regionale website in de lucht!

In de regio Land van Cuijk en Noord Limburg zijn alle betrokken partijen vanaf de start voortvarend te werk gegaan. Alle activiteiten zoals opgenomen in het plan worden uitgevoerd en zijn verder doorontwikkeld.  Door Covid19 hebben sommige activiteiten wel enige vertraging opgelopen of is de omvang verkleind. Zo kon de regio niet met alle leerlingen naar alle activiteiten en zijn er keuzes gemaakt.  Activiteiten zijn zowel regionaal gezamenlijk uitgevoerd als op schoolniveau.

Gedurende verschillende momenten in de onderwijscarrière van een leerling, komt de leerling in aanraking met verschillende vormen van techniek & technologie, zowel op school als regionaal.

Om de regio beter te laten zien wat we allemaal doen is er gezamenlijk een regionale website gemaakt.   Op deze website is het plan te zien, vindt er kennisdeling plaats en presenteert de regio met trots de diverse activiteiten die we uitvoeren.  Op deze wijze tracht de regio het aantal betrokken partijen nog verder te vergroten en leerlingen, scholen, bedrijfsleven, ouders, overheden e.a. nog meer met elkaar te verbinden.

In de website een link opgenomen naar de regionale stagebank. De komende tijd wordt deze stagebank verder uitgebouwd en brengen we het bedrijfsleven en de leerlingen nog eenvoudiger bij elkaar. Het versterken van de loopbaanoriëntatie (LOB) van leerlingen, waaronder de techniekstages, is een belangrijk onderdeel van het plan.

Op de website kunt u alle informatie over het plan, nieuws, de diverse activiteiten en de deelnemende partners vinden.