Regio Noord-Holland werkt samen voor Sterk Techniekonderwijs

Docenten, spot en pak je kans!

In Noord-Holland hebben het Regio College Zaandam, twee vmbo-scholen en het bedrijfsleven de krachten gebundeld in het samenwerkingsverband Sterk Techniekonderwijs. Het idee om een samenwerkingsverband op te richten ontstond uit de wens van docenten en directies om sterk techniekonderwijs aan te bieden, onder andere door te investeren in goede machines en lesmaterialen. ‘Het activiteitenplan is inmiddels rond,’ vertelt Theo Kwakman, docent Produceren, Installeren en Energie van scholengemeenschap De Triade.