Regio Kop van Noord-Holland

De regio Kop van Noord-Holland kampt met een demografische krimp gekoppeld aan een stevige economische groei. Dat leidt ook tot arbeidsmarktknelpunten. Daarom worden krachten nu gebundeld.

Een van de grootste knelpunten is het groeiende tekort aan goed opgeleide technische vakkrachten en specialisten. Hier ligt ook voor het vmbo in de regio een grote uitdaging. Dalende leerlingstromen, verouderde infrastructuur en kwetsbare, vergrijzende docententeams.

Hoogste tijd voor een bundeling van krachten en een gezamenlijke inzet om het tij te keren. STO19072 is de codenaam voor Sterk Techniek Onderwijs TechniekPact Kop van Noord-Holland. Dit publiek-privaat samenwerkingsverband stelt zich ten doel om het techniekonderwijs op het vmbo kwalitatief te versterken (opleidingen en infrastructuur). Daarnaast moeten de techniekteams kwalitatief verrijkt en kwantitatief versterkt worden. De werving en instroom vanuit po en vmbo-onderbouw moet worden versterkt en vergroot.

Met deze aanpak moet ook de instroom vanuit het basisonderwijs naar het techniekonderwijs in het vmbo worden vergroot, zo ook de doorstroom vanuit het vmbo naar de techniekopleidingen van het mbo. De samenwerkende onderwijsinstellingen, (leer)bedrijven, brancheorganisaties en gemeenten vormen een pact dat erop gericht is om de mismatch tussen vraag vanuit de techniekbedrijven en aanbod vanuit het onderwijs aan te pakken.

Met het STO-project tot en met 2023 wordt hiervoor de basis gelegd. Het betreft dus niet alleen een kwantitatief vraagstuk, maar ook een kwalitatieve uitdaging. Om aan de vraag vanuit de arbeidsmarkt te voldoen moet het techniekonderwijs op het vmbo minimaal verdubbelen. Dat is het einddoel, maar dat zal niet worden bereikt in de STO-jaren 2020-2023. Het fundament voor het beoogde evenwicht op de technische arbeidsmarkt in de regio is dan echter wel gelegd.

Lees meer +Lees minder -
STO18010 / STO19072
Instroom vanuit vmbo-onderbouw Vergrijzende docententeams Instroom vanuit primair onderwijs
Contactgegevens
Naam regio
Regio Kop van Noord-Holland
Penvoerder
Regius College Schagen
Naam contactpersoon
Marian Joustra
Functie contactpersoon
Projectleider Techniekpact KopNH
Organisatie contactpersoon
Regius College Schagen
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

RSG Wiringherlant

Wieringerwerf

Clusius College – vmbo Schagen

Schagen

Regius College

Schagen

Scholen aan Zee

Den Helder

OSG de Hogeberg

Den Burg

Samenwerking met bedrijfsleven en gemeenten

Inspiratie

Artikel

Regio Noord-Holland werkt samen voor Sterk Techniekonderwijs

24 april 2019

Inspiratievoorbeeld: Verschillende scholen in Noord-Holland maken zich sterk voor Sterk Techniekonderwijs.