Waaiers met techniekpromotie- en techniekonderwijsaanbod voor PO en VMBO

Waaiers met techniekpromotie- en techniekonderwijsaanbod voor PO en VMBO

Op een laagdrempelige en aantrekkelijke manier wordt al het aanbod van techniekpromotie-activiteiten / LOB-techniek aan de scholen gepresenteerd, ook niet-STO-gebonden aanbod. Er zijn twee waaiers: een voor het PO en een voor de vmbo-scholen. Alle ca. 150 PO-scholen en 25 vmbo-scholen worden persoonlijk benaderd om het aanbod toe te lichten en te promoten. Dat heeft in 2020 – ondanks corona – geleid tot een bereik van bijna 4000 leerlingen van basisscholen en 1400 van vmbo-scholen. Zonder corona zou het bereik nog veel hoger zijn geweest.
In 2021 zetten we de activiteiten om in complete leerlijnen die aansluiten op kerndoelen in het basisonderwijs en LOB-competenties in het voortgezet onderwijs. Hierdoor wordt het voor de docent/leerkracht nog gemakkelijker om de activiteiten structureel in te zetten in het onderwijsproces en niet als eenmalig ‘uitje’ weg te zetten.

Meer informatie

Gerrit Veldhuis en Willem Aalbers, voorzitters van de STO-themagroepen PO resp. LOB

 Gerrit Veldhuis, projectleider Sterk Techniek Onderwijs SVOK:
“Mijn ambitie is dat alle leerlingen ongeacht op welke basisschool al op jonge leeftijd kennismaken met praktisch en enthousiasmerend techniek- en technologieonderwijs en zo spelenderwijs ontdekken waar hun kracht ligt. En dat er vervolgens aan praktische vaardigheden door ouders en leerkrachten net zoveel waarde wordt gehecht als aan cognitieve vaardigheden. Door een scala van kosteloze activiteiten aan te bieden die gemakkelijk in te zetten zijn hopen wij daarmee drempels voor de leerkracht om praktisch met techniek bezig te zijn weg te nemen.”

Willem Aalbers, decaan TCV en MCIJ:
“Mijn ambitie is om in elke school te laten zien hoe leuk maar vooral hoe divers techniek kan zijn. Deze waaier is zo leuk en zo divers. Er is voor iedereen wat te kiezen!”

Bekijk de waaier Zuid Kennemerland/ IJmond Bekijk de waaier Tech Your Talent