Sterk Techniekonderwijs Noordoost Brabant (STONOB)

Schouders eronder en doorpakken

Het regionale samenwerkingsverband Sterk Techniekonderwijs Noordoost Brabant (STONOB) heeft het eerste concept van het STO-plan opgestuurd voor de voorschouw. De samenwerking verloopt soepel, dankzij een aantal concrete afspraken die de scholen onderling maakten. De belangrijkste afspraak? ‘Investeren in de relatie tussen management en docenten’, aldus Willie Stevens, penvoerder en Directeur Onderwijs en Kwaliteit van het Fioretti College in Veghel.