Vier vragen aan Olaf Polders van Platform Bedrijfsvakopleidingen Haaglanden en directeur bij Stichting Haagbouw over de samenwerking met Sterk Techniekonderwijs Haaglanden

Vier vragen aan Olaf Polders van Platform Bedrijfsvakopleidingen Haaglanden en directeur bij Stichting Haagbouw over de samenwerking met Sterk Techniekonderwijs Haaglanden.

Samenwerken met het regionale bedrijfsleven is een belangrijke pijler binnen Sterk Techniekonderwijs Haaglanden. In ‘vier vragen aan’ lees je meer over de samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven binnen Sterk Techniekonderwijs Haaglanden.
Deze keer in ‘vier vragen aan’ een gesprek met Olafpolders van Platform Bedrijfsvakopleidingen Haaglanden en directeur bij Stichting Haagbouw

1. Hoe is het convenant tot stand gekomen?

In economisch slechte tijden was het noodzakelijk meer aandacht te schenken aan techniek, met name de technische vakopleidingen. Techniek stond weinig op de agenda bij scholen en bedrijven. Het Platform BedrijfsVakopleidingen biedt scholen en bedrijven de mogelijkheid om elkaar te helpen en opleidingen aan te laten sluiten bij de eisen van het bedrijfsleven. Wij hebben elkaar hard nodig. Directies van VMBO-scholen Techniek BWI en PIE en het Platform Bedrijfsvakopleidingen hebben inmiddels een infrastructuur opgebouwd waarbinnen men elkaar gemakkelijk kan vinden.

2. Wat is de gedachte hierachter?

Alleen kunnen we doelstellingen van onze BedrijfsVakopleidingen en Sterk Techniekonderwijs Haaglanden nooit halen. Wij willen goede vaklui opleiden, jongeren de kans geven op een mooie baan en een goed bestaan. Natuurlijk is er ook sprake van maatschappelijke druk, de maatschappij schreeuwt om goede vakmensen. Door samenwerking kunnen we jongeren een gemotiveerde keuze laten maken.

3. Wat zijn de voordelen voor bedrijven en scholen?

Voordeel voor scholen: het Platform bedrijfsvakopleidingen biedt scholen al ruim zes jaar de mogelijkheid om in te schrijven voor activiteiten op een menukaart die prima inpasbaar zijn in het LOB.

Het gaat dan bijvoorbeeld om stages, gastlessen of echte praktijklessen op éen of meerdere locaties van het Platform (een Techniekcarrousel). Leerlingen zijn enthousiast en kiezen daardoor bewuster.
Scholen kunnen ook gebruik maken van de outillage van de BedrijfsVakopleidingen, denk bijvoorbeeld aan machinale houtbewerken, professioneel ingerichte lokalen voor schilderen, decoreren, domotica en/of installatietechniek.

De voordelen voor bedrijven zijn onder andere:

  • Leerlingen kiezen vaker voor een vak- of beroepsopleiding;
  • leerlingen kiezen bewuster voor een specifieke beroepsrichting waardoor er minder uitval is;
  • leerlingen worden gerichter opgeleid;
  • innovatie komen eerder bij jongeren.

4. Wat is er nodig om de plannen van papier te krijgen?

We moeten nog meer samenwerken. We hebben het nog wel eens over wij en zij. Daarnaast zou het breder onder zowel onderwijs als bedrijfsleven moeten worden gedragen als een inclusieve oplossing in plaats van alleen projectmatig. De noodzaak tot samenwerken moet duidelijker worden.