Vier vragen aan Harrie Ozinga van I’m Binck over de samenwerking met Sterk Techniekonderwijs Haaglanden

Vier vragen aan Harrie Ozinga van I’m Binck over de samenwerking met Sterk Techniekonderwijs Haaglanden

Samenwerken met het regionale bedrijfsleven is een belangrijke pijler binnen Sterk Techniekonderwijs Haaglanden. In ‘vier vragen aan’ lees je meer over de samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven binnen Sterk Techniekonderwijs Haaglanden.
Deze keer in ‘vier vragen aan’ een gesprek met Harrie Ozinga van I’m Binck.

1. Hoe is de intentieverklaring voor een samenwerking met Sterk Techniekonderwijs Haaglanden tot stand gekomen?

Het Haagse industriegebied De Binckhorst is volop in ontwikkeling tot een gebied voor wonen, werken en recreëren. Zo staat de bouw van duizenden nieuwe (duurzame) woningen gepland en is de ambitie duizenden extra banen te creëren. Bevlogen ondernemers, idealisten, bewoners, makers en organisaties in het gebied hebben zich verenigd in het onafhankelijke platform I’M Binck. I’M Binck wil een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het gebied en heeft de ambitie om jongeren hier actief bij te betrekken. Om deze ambitie vorm te geven heeft I’M Binck de Binck PraktijkAcademie opgezet.

De PraktijkAcademie is enkele maanden geleden met Sterk Techniekonderwijs Haaglanden in gesprek geraakt om te verkennen welke bijdrage zij kan leveren aan de versterking van het technologisch onderwijs op VMBO scholen in de regio. De besprekingen hebben geresulteerd in een de intentieverklaring om de komende jaren actief te gaan samenwerken.

2. Wat is de gedachte hierachter?

I’M Binck is een krachtig netwerk in de Binckhorst waar tientallen bevlogen ondernemers bij zijn aangesloten. Vanuit warme persoonlijke contacten is een (groeiende) groep van innovatieve bedrijven opgebouwd die bereid is een concrete bijdrage te leveren aan talentontwikkeling en beroepsoriëntatie van jongeren. Ambitie van de Binck PraktijkAcademie is om gebiedsgericht te gaan samenwerken en met meerdere bedrijven gezamenlijk proposities aan het onderwijs te doen. De samenwerking zal zich in eerste instantie vooral richten op het verrijken van technologische VMBO-profielen door gastlessen, excursies, opdrachten en snuffelstages bij bedrijven en actieve betrokkenheid bij transitieopgaves in het gebied.

3. Wat zijn de voordelen voor scholen en bedrijven?

De Binck PraktijkAcademie richt zich primair op matchmaking tussen scholen en bedrijven. Voor scholen fungeert de Binck PraktijkAcademie als klantvriendelijk loket voor samenwerking met bedrijven in de Binckhorst. Hiervoor is een ervaren projectleider beschikbaar die zowel het onderwijs en bedrijfsleven goed kent. Een belangrijk voordeel voor scholen is dat er vanuit  I’M Binck al een warm en actief netwerk aan bedrijven in de Binckhorst beschikbaar is. Daarnaast is er goed zicht op knowhow en faciliteiten bij bedrijven die voor de scholen interessant zijn.

De dienstverlening van de Binck PraktijkAcademie richt zich ook op ontzorging van bedrijven. Zo worden zij ondersteund bij het verzorgen van gastlessen, excursies en opdrachten waardoor de tijdsinzet beperkt blijft en de impact vergroot wordt.
Ook richt de BPA zich op het ontwikkelen van (zoveel mogelijk) opschaalbare proposities die voor meerdere scholen bruikbaar zijn.

4. Wat is nodig om de plannen van papier te krijgen?

De belangrijkste ingrediënten om de plannen van papier te krijgen, zijn enthousiasme, lef en gewoon doen!
De VMBO scholen Veurs Voorburg en Francois Vatel hebben het initiatief genomen voor een pilot om hun technologische profielen Dienstverlening & Producten en Media, Vormgeving & ICT te verrijken door samenwerking met bedrijven in de Binckhorst.
De Binck PraktijkAcademie heeft op basis van de wensen van deze scholen 6 bedrijven in de Binckhorst geselecteerd die goed aansluiten bij de profielen en bereid zijn aan actieve bijdrage aan het onderwijs te leveren. De eerste concrete stap in de samenwerking is de organisatie op 30 september van een tour voor de directieleden en leerkrachten door de Binckhorst waarbij ze op bezoek gaan bij de bedrijven om kennis te maken en kansen te verkennen voor concrete samenwerking. Vervolgens zal de Binck PraktijkAcademie in cocreatie met betrokken partijen de invulling van gastlessen, excursies en opdrachten verder uitwerken. De activiteiten zullen goed worden geëvalueerd en op basis van de bevindingen zullen activiteiten waar nodig worden bijgestuurd.

Indien de aanpak in de praktijk succesvol blijkt dan kan die verder worden opgeschaald naar andere scholen en profielen zoals:

  • Bouwen, Wonen & Interieur
  • Produceren, Installeren en Energie
  • Mobiliteit & Transport