Vier vragen aan Arjo Riedijk van Weboma over de samenwerking met Sterk Techniekonderwijs Haaglanden

Vier vragen aan Arjo Riedijk van Weboma over de samenwerking met Sterk Techniekonderwijs Haaglanden

Samenwerken met het regionale bedrijfsleven is een belangrijke pijler binnen Sterk Techniekonderwijs Haaglanden. In ‘vier vragen aan’ lees je meer over de samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven binnen Sterk Techniekonderwijs Haaglanden. Deze keer in ‘vier vragen aan’ een gesprek met Arjo Riedijk van Weboma.

1. Hoe is de convenant Westland tot stand gekomen?

Zo’n 15 jaar geleden hebben wij op initiatief van directeur Paul Kempers van het ISW, installatie, – Electra en (af)bouwbedrijven afgesproken om samen te gaan werken. De gemeenschappelijke inzet was gericht op het organiseren van stages voor de afdelingen PIE en BWI.
Bedrijven organiseren voor een belangrijk deel deze stages en op basis van succes groeide het aantal bedrijven al snel tot vandaag de dag met ongeveer 110 convenantsleden.
Naast stages worden er gastlessen en docentstages georganiseerd en helpen de bedrijven de school met het aanschaffen van materialen.

2. Wat is gedachte erachter?

Het is een win-win: de leerling wordt gemotiveerd om voor een technische richting te kiezen en de bedrijven krijgen daardoor ook gemotiveerd personeel.
Daarnaast is het van groot belang dat zowel de school zelf als de leerlingen kennismaken met de praktijk anno nu.
Er wordt beter lesmateriaal ontwikkeld zodat de leerplannen van de school naadloos aansluiten bij de praktijk op de werkvloer.

3. Wat zijn de voordelen voor scholen en bedrijven?

Naast de genoemde voordelen in de vorige levert de samenwerking gegarandeerd vaklieden op voor de toekomst.
Opleidingen blijven maatschappelijk relevant doordat docenten contact hebben met het bedrijfsleven via de docentenstages.

4. Wat is er nodig om de plannen van het papier af te krijgen?

Onderwijsinnovaties moeten gedragen worden zowel door de overheid als in de scholen en bij de docenten. Investeer in gerichte subsidies (docenten) waarbij het mes aan twee kanten snijdt: als voorbeeld het gezamenlijk opzetten van een hotspot:

  • Hiermee bereik je dat krachten worden gebundeld en investeringen toekomstgericht en duurzaam zijn.
  • Van concurrent naar partner in een innovatieproces.
  • Zichtbaar zijn voor de jeugd (en hun ouders) en uitzicht op een mooie betaalde baan in de toekomst.