Nieuwe denktank opgericht tussen vo en mbo in de regio Haaglanden

Nieuwe denktank opgericht tussen vo en mbo in de regio Haaglanden

Sterk Techniekonderwijs Haaglanden richt zich op het versterken van de samenwerking tussen het (technisch) vo en het mbo in de regio Haaglanden. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een doorstroomprogramma vmbo-mbo techniek en technologie. Door de maatregelen in het kader van het coronavirus is de samenwerking tussen het vo en mbo van cruciaal belang. En in een stroomversnelling gekomen. Want, hoe zorg je er samen voor dat leerlingen van het vo een warm welkom krijgen, wanneer zij aankomend schooljaar starten op het mbo? En hoe zorg je er gezamenlijk voor dat er geen ‘zomergap’ ontstaat voor deze leerlingen?

Denktank met partners en stakeholders opgericht

Sterk Techniekonderwijs Haaglanden heeft daarom een denktank opgericht.  Na een oproep in de nieuwsbrief zijn er verschillende partners zoals scholen van het vo, het mbo en Spirit4You aangehaakt. De eerste denktankbijeenkomst heeft afgelopen week online plaatsgevonden. En met succes. Het werd snel duidelijk dat iedereen nog meer waarde hecht aan een warme overdracht voor de vo-leerlingen in deze onzekere tijden.

De brainstorm leverde allerlei ideeën en plannen op, die verder ontwikkeld worden. Er wordt gedacht aan een gezamenlijk vo-mbo georganiseerde introductieweek voor de nieuwe studenten, waarbij hun ‘oude’ docenten van het vo aanwezig zijn. Ook is er gesproken over het onderwijsprogramma van het mbo en het eventueel aanpassen hiervan. Op de korte termijn wordt er gewerkt aan het samenstellen van een “wegwijsfilmpje”, waarin de vo-leerlingen virtueel kunnen kennismaken met het mbo: de lokalen, het plein, etc.

De plannen worden uitgewerkt

De denktank is opgericht vanuit Sterk Techniekonderwijs Haaglanden, maar de plannen worden breder uitgewerkt dan alleen voor de sector techniek.

De aankomende tijd vinden er nog een aantal (online) bijeenkomsten plaats, waarbij wij de betrokken partners en scholen oproepen een bijdrage te leveren. Dit kan een idee, een plan, of het aangeven van de behoeftes van leerlingen zijn.

Gezamenlijk zorgen we voor een warm welkom, daar zijn we trots op!