Regio’s Capelle en Oostland

De regio’s Capelle en Oostland willen de komende periode investeren in duurzaamheid en energietransitie. Deze prioriteit zien ze als een katalysator om te komen tot sterk techniekonderwijs in de keten vmbo-mbo-bedrijfsleven-lokale overheid.

Er is in deze regio’s, evenals in de regio Rijnmond, een grotere vraag naar technisch personeel dan de opleidingen aan kunnen. De regio kent voor de komende jaren een tekort aan technische arbeidskrachten en technische opleidingen kunnen de vraag uit de markt niet aan.

Ook de vervanging en opleiding van leraren en de modernisering van de opleidingen, het lesmateriaal en het materieel is belangrijk en hard nodig. Samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en lokale overheid moet versterkt worden. Dit biedt kansen als het gaat om het vergroten van de instroom van leerlingen, het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs en het verminderen van de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten van docenten techniek.

In dit plan werken drie vmbo-scholen samen met een school voor praktijkonderwijs, drie mbo-instellingen, de gemeenten in de regio en het bedrijfsleven. Gezamenlijk gaan de partijen aan de slag met vier prioriteiten. Het draait daarbij om het versterken van de instroom in techniek, het versterken van de doorlopende leerlijnen van de technische profielen, professionalisering van docenten en van het onderwijsbedrijf, met een innovatief opleidingsmodel.

In alle actielijnen is steeds extra aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. Door kennismaking met deze nieuwe technologieën vergroten we de belevingswereld van de leerlingen, geven we een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en verbeteren we de aansluiting met de arbeidsmarkt.

Lees meer +Lees minder -
STO18005 / STO19044
Doorlopende leerroutes Innovatie Externe keuzevakken Energietransitie Docententekort Professionalisering docenten Kwaliteit van het onderwijs Instroom techniekopleidingen
Array
Contactgegevens
Naam regio
Regio's Capelle en Oostland
Penvoerder
Comenius Beroepsonderwijs Capelle
Naam contactpersoon
Leonie van Haren
Functie contactpersoon
Projectleider
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

Melanchthon – Berkroden

Berkel en Rodenrijs

Comenius College

Rotterdam

IJsselcollege

Capelle aan den IJssel

Accent Praktijkonderwijs

Capelle aan de IJsselllll

HMC College

Rotterdam

Jan Kok-Boomerang Fotografie

Gemeenten, onderwijs en bedrijven slaan handen ineen voor Sterk Techniekonderwijs

Meer medewerkers in de techniek in de regio Capelle aan den IJssel, Zuidplas en Oostland. Daarvoor werken gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven in deze regio samen, een samenwerking die vrijdag 22 maart 2019 is bezegeld in het Energiecafé aan het Amnestyplein in Capelle. De samenwerkingspartners verwachten namelijk veel impulsen van het streven naar een aardgasvrije samenleving, waarvoor in het Energiecafé adviezen worden gegeven.
Bron: IJssel en Lekstreek

Nieuws

04 februari 2020

Bij kick-off van regio Capelle/Oostland is geen gebrek aan motivatie en ideeën

Bij de kick-off van Sterk Techniekonderwijs in Capelle aan den IJssel werd er volop gediscussieerd over de plannen en de doelen.

Digitale nieuwsbrief

De Regio’s Capelle en Oostland hebben een eigen nieuwsbrief.

Download nieuwsbrief 3 Download nieuwsbrief 2