Regio Breda

Sterk Techniekonderwijs in de regio Breda zet in op op techniek en duurzaamheid, met hulp van mbo’s en het bedrijfsleven. Het Masterplan vmbo 2019-2028 zet de lijnen uit voor de komende tien jaar.

In de drie gemeenten Breda, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau wordt sterk ingezet op techniek en duurzaamheid. Om deze ambities te behalen, is het van belang dat de technische beroepsprofielen PIE, BWI en M&T behouden blijven. Deze profielen moeten toekomstbestendig worden gemaakt in samenwerking met het regionale bedrijfsleven.

Voor de technologisch georiënteerde vmbo-opleidingen geldt hetzelfde. Centraal in de gemaakte plannen staat het gezamenlijke doel om de instroom te versterken. De ambitie is om een leerroute po-vo/vmbo rond techniek te ontwikkelen, voor 10 tot 14-jarigen. Daarnaast moet er gezamenlijk gewerkt worden aan toekomstbestendige leerlijnen vmbo-mbo naar op de arbeidsmarkt gewaardeerde technische beroepen.

Praktijkgericht leren wordt ook uitgebreid naar het vmbo-tl. Hierdoor wordt de instroom versterkt richting mbo-techniek. De praktijkvoorzieningen worden ook zoveel mogelijk in samenwerking met bedrijfsleven en het mbo toekomstbestendig gemaakt.

De deelnemende partijen zijn twee vmbo-scholen met een technisch profiel, vijf vmbo-scholen met een technologisch profiel, een koepel van basisscholen, een mbo-instelling en drie opleidingsscholen in bouw, installatiewerk en metaal (inclusief de participerende bedrijven).

De betrokken besturen hebben besloten om tot een nieuw Masterplan vmbo 2019-2028 te komen. Dit plan is nodig om met de gemeente afspraken te kunnen maken over de huisvestingsvergoeding vmbo voor de jaren 2019-2028. Dit plan richt zich op het gehele vmbo. De focus in dit plan ligt wat het techniekonderwijs betreft op het toekomstbestendig maken, waarbij het draait om een balans tussen vakmanschap en nieuwe technologieën.

Lees meer +Lees minder -
STO18038 / STO19018
Techniek en duurzaamheid Leerrout po-vo/vmbo rond techniek Vakmanschap Technologische ontwikkelingen
Contactgegevens
Naam regio
Regio Breda
Penvoerder
Tessenderlandt
Naam contactpersoon
Johan Michielsen
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
Tessenderlandt
E-mailadres contactpersoon

Betrokken vmbo-scholen

SG De La Salle

Baarle-Nassau

Scala

Teteringen

Christoffel

Breda

Tessenderlandt

Breda

De Rotonde

Breda

Newmancollege

Breda

Prinsentuin van Cooth

Breda

Scholengemeenschap Breda

Breda

Digitale nieuwsbrief

Nieuws van onderwijsgroep Tessenderlandt

Nieuws

10 maart 2020

Vernieuwde MAVO op het Tessenderlandt

Het Tessenderlandt heeft een vernieuwde MAVO.

10 maart 2020

Wat is het Junior Techniek College?

Het Junior Techniek College is een onderwijsprogramma voor leerlingen uit groep 8 van de basisscholen.