Regio Best

In de regio Best draait het om gezamenlijk met regionale onderwijsinstellingen en regionale bedrijven werken aan een integraal flexibel onderwijssysteem.

In de periferie van Eindhoven is de maakindustrie gecentraliseerd die een belangrijke toeleverancier is voor het hightech bedrijfsleven van de Brainport regio. In ons samenwerkingsverband is het lokale bedrijfsleven sterk vertegenwoordigd. Het commitment van de mbo-instellingen vloeit logisch voort uit onze doorstroomcijfers.

Op basis van kwalitatieve en kwantitatieve analyses van het technisch vmbo en de arbeidsmarkt zien we vier belangrijke thema’s voor onze regio: innovatie en de basis op orde, invloed op keuzes, nieuwe vaardigheden en talent behouden.

Op basis van de verwachting van de nabije en verdere toekomst en de opvattingen over mensen en middelen komen wij tot de volgende visie: gezamenlijk met regionale onderwijsinstellingen en regionale bedrijven werken we aan een integraal flexibel onderwijssysteem. Innovatie, professionalisering en het imago van de technische branche zijn centrale aspecten. Leren wordt hybride en vindt bij uitstek plaats bij bedrijven.

In de toekomst is het vanzelfsprekend dat bedrijven en docenten in het onderwijs kennis en expertise met elkaar delen ten behoeve van verdere professionalisering. Om onze visie te realiseren hanteren we vijf clusters, waarlangs we initiatieven realiseren: basis op orde, professionalisering, doorlopende leerlijnen, buitenschools leren en innovatie.

De vijf clusters gezamenlijke leveren een bijdrage aan Sterk techniekonderwijs in de regio, zodat ook ondanks de in gang gezette trend en de demografische realiteit, de keuze voor technische profielen volgens het bestaande aanbod bestaan kan blijven.

Lees meer +Lees minder -
ST018063 / STO19051
Hybride leren Flexibel onderwijssysteem Buitenschools leren Maakindustrie Imago techniek Professionalisering
Contactgegevens
Naam regio
Regio Best
Penvoerder
Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot
Naam contactpersoon
-
Functie contactpersoon
-
Organisatie contactpersoon
-
E-mailadres contactpersoon
-

Betrokken vmbo-scholen

Commanderij College – vmbo Gemert

Gemert

Kempenhorst College

Oirschot

SO VSO De Groote Aard

Eersel

Pius X-College

Bladel

VO Best-Oirschot

Best

Nieuws

02 oktober 2019

Groen licht voor miljoenen techniekonderwijs vmbo in Zuidoost-Brabant

Vijf scholen in de regio gaan de komende vier jaar aan de slag met techniekonderwijs.