Beroepen in Beeld dagen

Dinsdag 12 oktober en donderdag 14 oktober 2021 willen we een Beroepen in Beeld dag organiseren voor alle scholen.

Afgelopen maanden hebben we weinig kunnen organiseren voor de leerlingen. Sommige leerlingen zijn nog op stage geweest, andere leerlingen hebben online ervaringen opgedaan, maar 2020 zag er heel anders uit dan voorgaande jaren.
In de zomer willen we een mooi evenement organiseren voor alle scholen in samenwerking met de SOB bedrijven en opleidingsbedrijven. Het is voor leerlingen van OZHW Groen College, Dalton College, Groene Hart en Focus Beroepsacademie uit Barendrecht en Gemini College (techniek leerlingen) Ridderkerk.

Het gaat om bedrijfsbezoeken en gastlessen op school. Doel van deze dag: oriënteren op verschillende beroepen en functies in het bedrijf. De bezoeken vinden plaats van 10.00 uur tot 11.30 uur en van 13.00 uur tot 14.30 uur.

Contactpersonen van de bedrijven kunnen vooraf online aangeven wat hun wensen en mogelijkheden zijn. Achteraf ontvangen zij een evaluatieformulier, omdat we graag willen weten hoe zij het hebben ervaren.

Aanmeldformulier bedrijven

Contactpersonen van de scholen krijgen uiterlijk twee weken van tevoren een lijst met: bedrijfsnaam, contactgegevens, datum, aankomsttijden, maximaal aantal leerlingen en of het een bedrijfsbezoek of een gastles betreft. De school kan vooraf leerlingen selecteren, voorbereiden, indelen en begeleiding en eventueel vervoer of lokalen regelen voor deze dag. Ook sturen zij een evaluatieformulier naar de docenten die de leerlingen hebben begeleid.

aanmeldformulier scholen

Doet u ook mee? Zorgt u voor die paar glimoogjes en verruimd u hun horizon? Helpt u deze leerlingen zodat zij de juiste vervolgstudie kiezen? Laat u hen kansrijke beroepen en mogelijkheden zien? We zijn u heel dankbaar! Meld u aan via het formulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Angela van Zaalen of bel 06 53 22 14 29.

Aanmelden is mogelijk tot 15 september 2021. Hierna gaan wij aan de slag met de draaiboeken en voorbereidingen.