Techlabs

Inmiddels timmert ook de werkgroep van pijler 4, Techlabs, flink aan de weg. Er hebben verschillende vormen van overleg plaatsgevonden met mensen van de brancheorganisaties, mensen binnen andere STO-netwerken en wethouders van verschillende gemeentes. Dit heeft onder andere geleid tot een uitgebreide lijst van wensen en vereisten, die het gesprek met huidige en toekomstige partners vergemakkelijkt. Belangrijk is het uitgangspunt dat er in het netwerk 5 Techlabs komen, die voor ongeveer 80% met hetzelfde materiaal zijn uitgerust, maar toch ieder hun eigen identiteit uitstralen. De overeenkomsten zijn in het licht van het brede aanbod voor leerlingen van groep 7 en 8 logisch. Om leerlingen projectmatig te kunnen laten werken met techniek zijn bijvoorbeeld technisch lego, VR-brillen en drones erg geschikt. Ook wordt ieder Techlab ingericht met werkbanken en oefenmodules voor de ‘harde’ techniek, waarbij zo veel mogelijk verschillende richtingen binnen de techniek aan bod komen. De verschillen tussen de Techlabs komen voort uit regionale verschillen in de arbeidsmarkt. We willen graag blijven aansluiten bij de wensen en ideeën vanuit het lokale bedrijfsleven, dus hechten we veel waarde aan onze samenwerking met bedrijven.

Tot nu toe is het alleen de locatie Gieten gelukt om in deze fase al een pand te betrekken. In samenwerking met DAF (Digital Art Factory) is er een ruimte beschikbaar waar langzamerhand de contouren van een Techlab zichtbaar zullen worden. Afgesproken is dat we de naam Techlab pas toekennen zodra de ruimte aan alle eisen voldoet. In Assen, Beilen, Norg en Eelde wordt nog druk overlegd en gezocht naar een geschikte ruimte. In deze gesprekken blijkt het soms lastig om belangenverstrengelingen te voorkomen en de zelfstandigheid van het Techlab als onderdeel van STO te waarborgen. Om duidelijkheid te creëren voor alle betrokken partners bij de zoektocht naar het ideale gebouw is een juriste benaderd om tips en adviezen aangaande samenwerkingscontracten te geven.